Uniwersytet Łódzki - strona 127

Genetyka grzybów, Mutacje punktowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Mutacje punktowe: Ponieważ istnieją liczne trudności w pracy z mutacjami o charakterze letalnym, częściej stosuje się prostsze mutacje tzw mutacje punktowe, które zmieniają funkcje genu, ale jej nie pozbawiają. Mutanty takie otrzymuje się poprzez ...

Genetyka grzybów, Mutagenizacja gatunku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Mutagenizacja gatunku 2.1 Mutanty- mutagenizacja zarodników promieniowaniem UV: 1) Stosuje się taką dawkę promieniowania, aby osiągnąć ok. 50% przeżywalności 2) Następuje wtedy redukcja żywych jąder w konidium do 1 3) Dokonuje się selekcji: a) Pozytywna (bezpośrednia): Na podłożu selekcyjnym b...

Genetyka grzybów, Mutanty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Mutanty: Otrzymywanie mutantów: Do mutagenizacji wykorzystuje się takie szczepy, które są kompatybilne ze szczepami wyjściowymi znajdującymi się w laboratorium. Do badań wykorzystuje się najczęściej A.nidulans veA1- szczep z Glasgow charakteryzujący się krótkimi konidioforami. Mutagenizacja UV: ...

Genetyka grzybów, Neurospora crassa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1729

Neurospora crassa 1. Podstawowa charakterystyka gatunku 1.1 Neurospora - charakterystyka rodzaju: Problem w piekarnictwie - szybkie rozmnażanie Obfite zarodnikowanie Pomarańczowa warstwa na materii organicznej Biała grzybnia, pomarańczowe/żó...

Genetyka grzybów, Podstawczaki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

Podstawczaki Genetyka Coprinus - Czernidłak Kiedy wytworzy kapelusz, to w ciągu kilku godzin wytwarzajzarodniki, nadające czarny kolor kapeluszowi. Potem owocniki ulegają autolizie, czyli czas życia owocnika jest bardzo krótki. 1. Coprinus- dobry model badawczy, bada się: Funkcjonowanie typów p...

Genetyka grzybów, Przekazywanie sygnału cAMP - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Przekazywanie sygnału cAMP: cAMP, cykliczny AMP lub 3'5'-cykliczny adenozynomonofosforan bierze udział w wielu realckacj biochemicznych jako element transdukcji sygnału jest syntetyzowany przez cyklazę adenylowa i degradowany przez fosfodies...

Genetyka grzybów, Regulacja biosyntezy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Regulacja biosyntezy AF jest skomplikowana i należy ją podzielić na 3 części: regulacja wewnątrz klastra biosyntezy AF AF to pierwszy grzybowy metabolit wtórny, dla którego opisano ułożenie genów w klastrze DNA (70kb zasad) aflS i aflR - geny regulatorowe, Identyczny klaster u A. parasiticus, flav...