Uniwersytet Łódzki - strona 125

Filozofia-specyficzny fenomen kultury europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Filozofia- specyficzny fenomen kultury europejskiej Pogląd, że tylko Europa ma filozofię. Skąd czerpać kompetencję, aby dokonywać wyborów, być samodzielnym intelektualnie i moralnie? Wiedza z danej specjalności ogranicza. Europejskość: wspólnota idei, wartości, postaw życiowych. DWA filary kult...

Funkce celów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Celem prakseologowie nazywają antycypowany stan rzeczy, wyznaczający kierunek i strukturę działania, na tyle cenny (pożądany) dla działającego, że dla jego spowo­dowania lub utrzymania jest on gotów podjąć działanie. Antycypowany - przewidywany Funkcje celów: Dostarczają wskazówek i pozwalają nad...

Funkcja pierwotna, całki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Funkcja pierwotna: Niech f będzie funkcją określoną w przedziale P. Mówimy, że funkcja F: P→R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale P, gdy F jest funkcją różniczkowalną i: F'(x) = f(x) dla x P. Niech F : P→R będzie funkcją pierw...

Genetyk grzybów, Inne markery - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Inne markery - negatywna selekcja (czyli poszukiwanie komórek, które straciły plazmid) Normalne komórki z genem can1+ są wrażliwe na kanawalię - nie rosną na podłożu z kanawaliną Jeśl...

Genetyka grzybów, Mechanizmy supresorowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

1 Mechanizmy supresorowe: 1) Supresor koduje białka, które stabilizują produkt mutanta Supresja spowoduje to, że białko stanie się stabilne, dlatego, że jeżeli dostarczymy duże ilości niestabilnego białka (jedna z teorii). 2) Supresor przywraca interakcję pomiędzy produktem mutanta a jego partnere...

Genetyka grzybów, Analiza tetrad - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Analiza tetrad U C.cinereus poznano ponad 100 markerów: Szlaki metaboliczne Oporność na antymetabolity Wzrost strzępkowy Rozwój ciała owocowego Naprawa DNA 10 grup sprzężeń 11.1 Kariotypowanie elektroforetyczne u C.cinereus: Oznacza si...

Genetyka grzybów, Analizy genetyczne Aspergillus - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Analizy genetyczne Aspergillus: Rekombinacje mejotyczne i mitotyczne: 3.1 Rekombinacje mejotyczne: U A.nidulans częstość rekombinacji mejotycznych jest bardzo wysoka. Przydatna przy sekwencjonowaniu genomu - oznaczania kolejności genów Mapa genetyczne- 4000 jednostek Rekombinacje mitotyczne zac...

Genetyka grzybów, Biosynteza aflatoksyn - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603

Biosynteza aflatoksyn - regulacja na poziomie genetycznym Metabolizm wtórny: Tu produkowane aflatoksyny Pojecie trudno definiowane Cecha charakterystyczna grzybów strzępkowych Duża różnorodność produkowania metabolitów Popularna definicja: metabolity wtórne nie są wymagane do wzrostu, ale popr...

Drożdże rozszczepkowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyka grzybów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

. Drożdże rozszczepkowe: 1) Cykl mitotyczny - haploidalny - najczęściej spotykany Komórki rosną Tworzą przegrodę poprzeczną Łamią się na pół Typy płciowe u drożdży oznacza się jako h+ i h- 2) Jeśli jest głodzenie azotanowe: To jak w środowis...