Uniwersytet Łódzki - strona 124

Logistyka powtórnego zagospodarowania - istota i cele - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1190

Logistyka „powtórnego zagospodarowania”(utylizacji) - istota i cele. „Odpad to każdy niezagospodarowany i niemający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, czy też produkt finalny) nabywa właściwości odpadu, natomiast każdy odpad staje się surowcem wtórnym z chwilą jego zagospodarowa...

Modele gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

MODELE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W INNCH KRAJACH NIEMCY Generalnie gospodarka odpadami w Niemczech podlega zasadzie subsydiarności, tzn. delegowana jest do możliwie najniższych szczebli administracji. W przyjmowaniu ustawodawstwa w tej dziedzinie dużą role, oprócz szczebla krajowego, odgryw...

Polityka ekologiczna - Definicja

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2233

POLITYKA EKOLOGICZNA- DEFINICJA Polityka ekologiczna - świadoma i celowa działalność państwa, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem, czyli użytkowania jego zasobów i walorów, ochrony i ks...

Pomiary - źródła, cele i efekty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Pomiary - źródła, cele i efekty Planując działania na rzecz środowiska należy: stosować się do warunków określonych w standardach mieć na uwadze działania środowiskowe dostawców, konkurentów i klientów motywować pracowników Planując działania na rzecz środowiska nie należy: lekceważyć kwestii ś...

Ekologistyka, Recykling - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1043

Recykling Jest to systemem wielokrotnego wykorzystywania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych Recykling a logistyka Recykling- jest procesem polegającym na odzyskiwaniu surowców wtórnych i energii z odpadów oraz zużytych dóbr fizycznych.. Recykling, czyli odzysk su...

Filozofia - Just In Time - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Filozofia Just In Time Just in time to filozofia nieprzerwanej eliminacji marnotrawstwa, a więc wszystkiego co generuje koszty, a nie dodaje wartości, za którą klient jest gotowy zapłacić. ELIMINACJA STRAT - PRODUKCJA 7 źródeł strat wg Taiichi Ohno - Toyota 1. produkcja ponad rzeczywiste zapotrz...

Cechy filozofowania-myślenia naukowego lub pozanaukowego - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Cechy filozofowania- myślenia naukowego lub pozanaukowego I grupa cech: Cechy konieczne, ale niewystarczające: 1) Pytanie- odpowiedź. Postawienie pytania problemowego i jego rozwiązywanie. Pytanie problemowe jest pytaniem nowym i autentycznym (nie zna się na nie odp). Może być autentyczne w sferz...

Filozofia, Dwie linie w filozofii europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

FILOZOFIA STAROŻYTNA DWIE LINIE W FILOZOFII EUROPEJSKIEJ NARODZINY FILOZOFII EUROPEJSKIEJ (Z CZYM SĄ ZWIĄZANE?) Narodziny filozofii europejskiej- moment pojawienia się: VII wiek p.n.e: Przejście do myślenia filozoficznego: 1) Przejście od myślenia operacyjnego do teoretycznego. Od pytania „jak”...

Filozofia odrodzenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

FILOZOFIA ODRODZENIA Nowożytność w filozofii- początek XVII wieku. Odrodzenie (renesans) XV-XVI wiek Problem, czy uznawać to za samodzielny okres kultury i filozofii. Odrodzenie: odejście, odrzucenie światopoglądy związanego z filozofią chrześcijańską. Został odrzucony teocentryzm (Bóg jest w ce...