Uniwersytet Łódzki - strona 123

Mikrobiologiczny rozkład innych materiałów budowlanych - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

MIKROBIOLOGICZNY ROZKŁAD INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wyroby papiernicze Tapety: Wzrost na powierzchni tapety Wnikanie strzępek do papierowego podkładu i jego zmiękczanie Wytwarzanie w trakcie rozkładu celulozy, klejów, śluzów i wody (zapach stęchlizny- produkty metabolizmu) Wytwarzanie zarod...

Relacje między człowiekiem a środowiskiem - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Relacje między człowiekiem a środowiskiem Człowiek a ekosystem: Ekosystem rozpatrywany jako jednostka ekologiczna obejmująca zbiór populacji organizmów (biocenoza) zamieszkujących jakiś teren i środowisko (biotop) tych populacji. Biocenoza + b...

Rozkład produktów naftowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Rozkład produktów naftowych Skala problemu: Przerób ropy naftowej w PL wynosi ok. 16 mln ton rocznie Główne produkty to: Paliwa do silników wysokoprężnych- ponad 6 mln ton Paliwa do silników z zapłonem iskrowym- ok. 4 mln ton Oleje opałowe- ok. 4,5 mln ton Oleje smarowe- 0,3 mln ton Ponadto:...

Typy ekologiczne drobnoustrojów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

Typy ekologiczne drobnoustrojów Glebowy Wodny Pasożytniczy (w organizmach) Powietrze jako środowisko przebywania drobnoustrojów (powietrze nie jest naturalnych środowiskiem bytowania) Typ wodny (środowisko wodne): Ciągłość w czasie i przestrzeni (dyfuzja składników, rozmieszczenie substancji r...

Zanieczyszczenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

ZANIECZYSZCZENIA Rodzaje zanieczyszczeń- czasy współczesne: 1) Substancje pochodzenia naturalnego: Ścieki komunalne Odpady przemysłu rolno-spożywczego 2) Ksenobiotyki- przyspieszamy obieg pierwiastków W formie skumulowanej- gromadzenie i eliminacja w trakcie lub na końcu procesu technologiczne...

Związki toksyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

ZWIĄZKI TOKSYCZNE Ksenobiotyki: Związki, które zostały wytworzone stosunkowo niedawno przez człowieka i większość drobnoustrojów nie posiada odpowiednich układów enzymatycznych, które mogłyby je transportować do wnętrza komórki i/lub przekształcać. W przypadku substancji o wyższej

Gospodarka odpadami w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588

Gospodarka odpadami w Polsce SYTUACJA W POLSCE Problemem polskiej gospodarki odpadami komunalnymi jest przede wszystkim brak umiejętności zagospodarowania ich. Większość odpadów, bo aż 92% jest wywożona bez wcześniejszego zneutralizowania czy przetworzenia, co powoduje ich fermentacje a w konsekwe...

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna a problemy ochrony środowiska Plan prezentacji Geneza problemu przedstawionego w temacie Negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko Zagrożenia związane z rozwojem infrastruktury drogowej Trendy w ochronie środowiska Program Operacyjny Infrastruktura a ...

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki - omówieni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1071

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki Istota ekologistyki Zadanie: analizować i rozwiązywać problemy ekologiczne, Narzędzia: logistyczne podejście procesowe, racjonalizacja procesów, rachunek łączny w ocenie zysków i strat, Cel: polepszanie efektywności zachodzących procesów...