Uniwersytet Łódzki - strona 122

Ustanowienie SD i SK między państwami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Ustanowienie SD i SK między państwami Brak SD między państwami ma znaczenie dwojakie: Może być elementem kształtowania relacji dwustronnych i oznacza wówczas daleko idącą oziębłość w stosunkach wzajemnych (Gruzja - Rosja 2008). Może oznaczać daleko idący brak wzajemnego zainteresowania w relacjac...

Ustanowienie szefa misji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Ustanowienie szefa misji Ustanowienie szefa misji przebiega w dwóch etapach. Etap pierwszy to udzielenie wstępnej zgody. Państwo wysyłające musi upewnić się, czy osoba, którą zamierza wyznaczyć jako szefa misji jest akceptowana przez państwo przyjmujące (agrement). Uzyskanie owego agrement nie jes...

Warunki naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Warunki naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną Art. 39 ustawy o służbie zagranicznej: „(1) Aplikantem dyplomatyczno-konsularnym może zostać osoba, będąca obywatelem polskim, spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 3-5 [treść art. 12 podana została w toku wykładu]. (2) Nabór na a...

Wielokrotna akredytacja szefów misji dyplomatycznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

Wielokrotna akredytacja szefów misji dyplomatycznej Konwencja Wiedeńska o SD dopuszcza wielokrotną akredytację szefa misji. Może ona mieć dwie formy. Możliwa jest akredytacja jednego szefa misji w dwóch lub więcej państw, przy czym żadne z pa...

Wyznaczanie członków personelu misji dyplomatycznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Wyznaczanie członków personelu misji dyplomatycznej innych niż szef misji Jeżeli chodzi o liczebność misji to jest ona współcześnie determinowana rzeczywistymi potrzebami, w związku z tym stan osobowy misji może liczyć od kilku do kilkuset osób. Zainteresowane podmioty powinny osiągnąć porozumienie...

Zakres czasowy przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych - omówieni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 448

Zakres czasowy przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych Osoba uprawniona korzysta ze swoich przywilejów i immunitetów od chwili: Wjazdu osoby mianowanej na teren państwa przyjmującego przed objęciem stanowiska. Od chwili notyfikowania nominacji w państwie przyjmującym o ile osoba nominowana o...

Korozja materiałów budowlanych nieorganicznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Korozja (inicjacja rozkładu) materiałów budowlanych nieorganicznych Czynniki fizyko-chemiczne: Kwaśne deszcze Ozon Promieniowanie UV Inne związki i czynniki fizyczne wpływające na strukturę i wytrzymałość materiałów Drobnoustroje: Spos...

Metabolizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

METABOLIZM Źródła węgla, energii i wodoru: Źródło energii: Światło Fotoorganotrofia Fotolitotrofia Substancje chemiczne Chemoorganotrofia Chemolitotrofia Źródło węgla: CO2 Chemolitotrofia Fotolitotrofia Substancje organiczne Chemoorganotrofia Fotoorganotrofia Donor wodoru: Substancje or...

Mikrobiologiczny rozkład drewna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

Mikrobiologiczny rozkład materiałów budowlanych-DREWNO Objawy rozkładu: 1) Morfologiczne: Przebarwienie i powierzchniowy wzrost drobnoustrojów na materiale (zwłaszcza grzybów) Wżery i ubytki materiałów Zniekształcenia np. pęcherze powłok malarskich Rozkład struktury np. rozłożenie emulsji olej...