Uniwersytet Łódzki - strona 117

Wojny ze Szwecją - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Wojny ze Szwecją Wojny polsko-szwedzkie zanim jeszcze rozpoczął się sławny, głównie za sprawą Sienkiewicza, potop szwedzki, podzielone były na kilka etapów. Ogólnie wyodrębnić można wojnę o inflanty oraz wojnę o ujście Wisły oraz wojnę prze...

Wolna elekcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wolna elekcja to wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu: wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. P...

Zjednoczenie i odbudowa Polski w XIII i XIV w. - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Zjednoczenie i odbudowa Polski w XIII i XIV w. Skutki rozbicia dzielnicowego były katastrofalne dla polskie gospodarki ,gdyż występowały bardzo duże utrudnienia w handlu, które wyglądały w ten sposób ,że książęta dzielnicowi nakładali np. opłaty na kupców za przejazd przez ich terytorium ale także ...

Zjednoczone, Odrodzone Królestwo Polskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Zjednoczone, Odrodzone Królestwo Polskie państwo polskie w okresie od 20 stycznia 1320[1] do 4 marca 1386 za panowania dwóch ostatnich Piastów i Andegawenów. Administracyjnie dzieliło się na prowincje i województwa, lub ziemie. Mazowszem (od 1351 lenno Polski),

Monarchia patrymonialna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. P. Weingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2184

Monarchia patrymonialna - najstarsza forma państwa feudalnego, zapoczątkowana w państwie frankońskim za panowania dynastii Merowingów, chociaż jej rozkwit przypadł na czasy dynastii Karolingów. Charakterystyczna dla wczesnego średniowiecza. J...

Blogi internetowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Lachman
 • Literatura najnowsza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

BLOGI INTERNETOWE - NIEGROŹNE HOBBY CZY WIRTUALNE ŻYCIE? Najprostsze definicje określają blog, jako formę dziennika publicznego, który prowadzony jest w Internecie i ma postać notatek opatrzonych datą. I tak właśnie wyglądają najprostsze pamiętniki internetowe. Zjawisko blogowania porównywane bywa ...

Kabaret Metafizyczny i Polka Manueli Gretkowskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Lachman
 • Literatura najnowsza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1127

Strategia skandalu - Kabaret Metafizyczny i Polka Manueli Gretkowskiej Skandal w literaturze jest tematem, należącym do grupy tych nieobliczalnych, a z pozoru oczywistych. Charakterystyka skandalu wymusza przekroczenie ściśle rozumianej nauki o lit...

Historia integracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Historia integracji Pierwszym znaczącym traktatem dla integracji był Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali [EWWiS] z 1951 roku, wraz z poprzedzającą go deklaracją Schumana z 1950. Wszedł w życie w 1952, tworząc...

Prawo pierwotne i wtórne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1764

Prawo pierwotne i wtórne Po pierwsze prawo wspólnotowe dzieli się na prawo pierwotne oraz prawo wtórne (wtórne, stanowione w UE). System prawa odzwierciedla 3 filary, przepisy odnoszą się bezpośrednio do nich. Istotne różnice występują w źródłach prawa wtórnego. Źródła prawa pierwotnego to traktaty...

Swoboda przepływu towarów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Swoboda przepływu towarów Celem wspólnoty w 1F jest stworzenie UGIP - Unii Gospodarczej i Pieniężnej, oraz wprowadzenie jednolitego rynku wewnętrznego. Zgodnie z definicją legalną