Uniwersytet Łódzki - strona 104

Biotechnologia mikrobiologiczna w ochronie przyrody

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Biotechnologia mikrobiologiczna w ochronie przyrody Mikrobiologiczne insektycydy Owady: ok. 1ml gat, 67% opisanych gat zw i roś. Walka z owadami: Metody chemiczne- insektycydy: Niska specyficzność Działanie wobec różnych grup org Niska p...

Drobnoustroje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

Typy ekologiczne drobnoustrojów Pasożytniczy Glebowy Wodny Org pasożytujące: 1) Bakteria: bakteriofag- najprostszy ukł 2) Bakteria: roś: Charakterystyczna mikroflora dla danego org Stan równowagi Ochrona roś przed patogenami dzięki wyt...

Drobnoustrojowe testy toksyczności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Drobnoustrojowe testy toksyczności i mutagenności Toksyny i mutageny: Toksyny- niekorzystne działania Mutageny- zmiany w materiale genetycznym Zastosowanie testów toksyczności i mutagenności: Przed wprowadzeniem subs do handlu, łącznie z oceną podatności zw na biodegradację Biomonitoring toksy...

Ksenobiotyki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1736

KSENOBIOTYKI Ksenobiotyki- subs chemiczne, obce dla danego organizmu Xenos- obcy Ksenobiotyki: Niska podatność na rozkład Zw, które zostały wytworzone stosunkowo niedawno przez człowieka i większość drobnoustrojów nie posiada odpowiednich enzymów, które mogłyby je przekształcić Często są to su...

Metale ciężkie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Metale ciężkie Podział metali ciężkich pod wzgl roli biologicznej: 1) Metale ciężkie nie pełniące żadnej funkcji metabolicznej (lub rola dotąd niepoznana): Kadm Ołów Srebro Złoto Antymon Rtęć 2) Mikroelementy i pierwiastki śladowe- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu komórk...

Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów Źródła zanieczyszczenia powietrza: Procesy naturalne: Erozja gleb Erupcja wulkanów Naturalnie zachodzące procesy rozkładu Pożary Źródła antropogenie skażenia powietrza: Spalanie paliw Procesy przemysłowe (produkcja zw chem, papieru, farmaceutyków, oczyszc...

Naturalne samooczyszczanie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Naturalne samooczyszczanie Każdy biotop jest sumą wszystkich istniejących czynników fiz i chem W stabilnym biotopie egzystuje znajdująca się w równowadze biocenoza Stan równowagi biologicznej Wprowadzenie do zbiornika ścieków powoduje zakłócenie...

Oczyszczanie ścieków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106

Oczyszczanie ścieków Ścieki- woda, która w wyniku użycia uległa takim zmianom fizycznym, chem lub biologicznym, że nie jest już możliwe wykorzystanie do tego samego celu Rodzaje ścieków: Rodzaj- pochodzenia 1) Ścieki bytowe- gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej 2) Ścieki opadowe...

System saprobowości - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

System saprobowości Podstawa systemu saprobów: Różne warunki środowiskowe w odc samooczyszczania posiadają zawsze charakterystyczną biocenozę- początek XX Kolkwitz i Marson Typowe dla konkretnych, chemicznych warunków organizmy określane są jak...

Uzdatnianie wody - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 749

UZDATNIANIE WODY Uzdatnianie wody- zespół procesów technologicznych, fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych, mający na celu usunięcie z wody zanieczyszczeń do poziomu umożliwiającego stosowanie jej do: Picia Potrzeb gospodarczych Chłodzenia urządzeń ciepłowniczych W procesach przemysłowych ...