Uniwersytet Łódzki - strona 103

Przygotowanie sekwencji genomowej do klonowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Przygotowanie sekwencji genomowej do klonowania 1. Opis zasady izolacji DNA genomowego. 1) Rozmrożone kom w TE: Tris-HCl- utrzymuje zasadowe pH (pH=8), w innym pH mogłoby dojść do uszkodzenia DNA na skutek rozerwania wiązań. Musi być zachowane odpowiednie pH aby cząsteczka DNA pozostała cząsteczk...

Regulacja operonu Tryptofanowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

Regulacja operonu Tryptofanowego Operon ten jest regulowany Wedlu mechanizmu represji kontrola negatywna ale przebiega według mechanizmu represji. Represja jest to zahamowanie syntezy enzymów szlaku biosyntetycznego w odpowiedzi na nadmiar końcowego produktu tego szlaku. Operon biosyntezy tryptofa...

Rekombinacja genetyczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

REKOMBINACJA GENETYCZNA Gdyby nie istniały rekombinacje genetyczne w przyrodzie, genomy byłyby stabilnymi strukturami, podlegającymi niewielkim zmianom. Stopniowe gromadzenie się mutacji powodowałoby stosunkowo niewielkie zmiany sekwencji DNA. Wniosek: potencjał ewolucyjny genomów byłby poważnie og...

Biologia molekularna, Replikacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 777

REPLIKACJA Zdolność do samopowielenia się Ten proces ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komórki i organizmu. Proces ten jest bardzo skomplikowany i nie jest do końca poznany. Nie udaje się do tej pory wyizolować wszystkich aktywnych składników: białek, enzymów uczestniczących w czasie replikacji. U...

Struktura z DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

Struktura Z DNA Odkryto w efekcie doświadczeń, które polegały na tym, że do syntetycznego plazmidu wprowadzono sztucznie syntetyzowany liniowy odcinek DNA, który miał sekwencję: GCGCGCGC… druga nić: CGCGCGCG… i tak 100 pz. Konstrukt wprowadzono do komórki E.coli metodą transformacji, z powstałych k...

Transfekcja komórek eukariotycznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4270

Transfekcja komórek eukariotycznych 1. Sposoby wprowadzania obcego DNA do komórek eukariotycznych. Transformacja- proces przenoszenia materiału genetycznego jednej komórki (dawcy) do drugiej komórki (biorcy) bezpośrednio ze środowiska zewnętrznego, bez wytworzenia fizycznego kontaktu między dawcą ...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Transkrypcja Transkrypcja- przpisanie informacji genetycznej zawartej w DNA na mRNA. Jest to proces odwracalny ponieważ są organizmy, np. niektóre wirusy bakteryjne czy retrowirusy, w których materiałem genetycznym jest RNA i w cyklu życiowym na matrycy RNA w procesie odwrotnej transkrypcji jest sy...

Izolacja wektora plazmidowego do transfekcji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2408

Weryfikacja wyników klonowania, izolacja wektora plazmidowego do transfekcji 1. Strategie szybkiej weryfikacji wyników klonowania: blue/ white screening, toothpick lysis, colony PCR (cele i zasady metody). I Blue/ white screening W celu odróżnienia bakterii, które pobrały

Produkty odpadowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1869

PRODUKTY ODPADOWE Głównymi odpadami przemysłu spożywczego są: maślanka - produkt uboczny podczas przetwarzania śmietany na masło serwatka - produkt uboczny powstający przy produkcji serów, twarogów (produkt uboczny przemysłu mleczarskiego) mleko paszowe - odpady płynne z linii produkcyjnej w prz...

Bioremediacja gleby - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

Bioremediacja Gleby Bioremediacja- Eliminacja lub istotne ograniczenie niekorzystnego działania związków chemicznych i metali ciężkich, przy użyciu zdolności org (głównie drobnoustrojów i roślin) do rozkładu, wiązania lub przekształcania toksycznych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gleby: WWA Fr...