Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 206

Straż pożarna w Polsce - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: Państwowa Straż Pożarna, zadania Państwowej Straży Pożarnej, zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,

Uruchamianie sił i środków w sytuacji kryzysowej - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: procedury reagowania kryzysowego, Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, uruchamianie sił zbrojnych RP, jednostki współpracujące, łańcuch ratunkowy...

Efektywne motywowanie pracowników - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: proces motywowania, motywacja, podstawowe założenia dotyczące motywacji, motywacja pracowników za pomocą 4 reguł, wcześniejsze poglądy na motywację...

Metody skutecznego motywowania pracowników - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ocena pracownika, ryzyko wykorzystania ocen w zarządzaniu zasobami ludzkimi, etapy kariery, luka pokoleniowa, motywowanie a wielokulturowość...

Bieg przedawnienia i terminy zabite - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: przedawnienie, roszczenia majątkowe, terminy przedawnienia, zawieszenie biegu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia...

Negocjacje integracyjne - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • Negocjacje i podejmowanie decyzji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: negocjacje integracyjne, integracyjne porozumienie, stanowiska stron w negocjacjach, harwardzki model negocjacyjny, czynniki utrudniające osiągnięcie integracyjnego rozwiązania...

Przedmiot , cele i rodzaje negocjacji - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • Negocjacje i podejmowanie decyzji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: geneza negocjacji, istota negocjacji, pojęcie negocjacji, cele negocjacji, wybrane definicje negocjacji...

Władze nastawione prorynkowo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: władze nastawione prorynkowo, wymuszanie zmian poprzez rynek, kłopoty z władzami działającymi według programu, jak władze przekształcają rynek, ...