Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 204

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: strategia, biznes, polityka personalna, przewaga konkurencyjna, cele strategiczne. ...

Metody zarządzania - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Predygier
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2898

Ponadto notatka porusza następujące kwestie: benchmarking, cele przedsiębiorstwa, globalizacja, reengineering, realizacja procesów w przedsiębiorstwie oraz co-sourcing. ...

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Slajdy omawiają takie zagadnienia jak: kategorie ruchu oraz i ich opis, założenia metody, zakres zastosowania, charakterystyczne zasady dla tej metody, wykorzystanie metod w pracy z dziećmi, korzyści płynące z zastosowania tej metody, propozycje ćwiczeń, kwestionariusz obserwacji, skale obserwa...

Administracja publiczna - Korupcja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Stanisław Mazur
 • Administracja publiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4382

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: definicje korupcji, korupcja, formy korupcji, korupcja a odpowiedzialność prawna, koszty korupcji, rozwiązania korupcyjne. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: obszary zag...

Mity w wychowaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: mit pedagogiczny, wychowanie bez mitu pedagogicznego, mit w architektonice kultury, ethos mitu a mit ethosu, trudność istnienia mitu ...

Zachowania kontrolne w zachowaniach organizacyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Izabela Wierzbicka
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 287

Wierzbicka. Notatka składa się z 22 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kontrola w organizacji, co zwiększa potrzebę kontroli w organizacji, metody kontrolowania, rodzaje kontroli, kontrola ze względu na przedmiot....

Pytania z odpowiedziami na egzamin

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1134

Zbroi_ska. Notatka składa się z 12 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: popyt globalny, PKB, mnożnik inwestycyjny w gospodarce, wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania, konsumpcja, dochód, nominalna stopa...