Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 202

Atrakcyjność interpersonalna - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Porusza m.in. takie tematy jak: podejścia teoretyczne, : podejście ewolucyjne , dobór partnera, atrakcyjność osób znanych, efekt ekspozycji. ...

Spostrzeganie ludzi - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Porusza m.in. takie tematy jak :specyfika percepcji, percepcja ludzi, źródła wiedzy o ludziach, dziecięcość twarzy, faceism a wrażenie władzy , schematy poznawcze....

Pojęcie Ja - geneza, sposoby poznawania siebie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Porusza m. in. takie tematy jak: własnego zachowania , introspekcja i jej trafność ,interakcje społeczne, schematy Ja , społeczno-kulturowa natura Ja. ...

Giełda papierów wartościowych - Indeks giełdowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: giełda, rynek kapitałowy, popyt, podaż, notowania, indeks giełdowy, Komisja Nadzoru Finansowego...

Motywacja - Wypalenie zawodowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Motywacja, Wzmacnianie motywacji, Techniki modyfikacji zachowań, System motywacyjny, Narzędzia motywowania, Wypalenie zawodowe....

Stres

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stres, Wypalenie psychiczne, Czynniki stresotwórcze, Stres zawodowy, Stan innowacyjny, Objawy stresu, Sposoby przezwyciężania stresu....

Istota komunikowania się

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Komunikowanie, Komunikacja, Komunikacja interpersonalna, Kanał komunikacyjny, Sprzężenie zwrotne, Środki i nośn...

Administracja rządowa - organy administracji, urząd, struktura adminis...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Stanisław Mazur
 • Administracja publiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4578

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: organy administracji, urząd, struktura administracji rządowej, administracja rządowa na szczeblu centralnym – organy naczelne, ministerstwa, organy centralne, urzędy centralne przykłady, wojewoda, terenowe organy administracji rządowej, organy rządowej