Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 197

Jan Władysław Dawid

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2450

Jan Władysław Dawid (ur. 26 czerwca 1859, zm. 9 lipca 1914) - pedagog, psycholog, pionier psychologii wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej w Polsce. Wykładowca na Uniwersytecie Latającym i w Towarzystwie Kursów Naukowych w Wa...

Przedszkola Montessorii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Treść notatki o temacie przedszkola Montessorii przedstawia pokrótce: główne zadania polityki montesorii, cele edukacyjne, zasada swobodnego wyboru materiału. Przedszkola Montessori Coraz większą popularność zyskują w Polsce przedszkola realizujące pedagogikę Marii Montessorii. Warto poznać założen...

Polscy myśliciele

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2730

Szymon Marcinus w swojej książce pt. O szkołach czyli akademijach, dokonuje krytyki istniejącego stanu rzeczy w Polsce; broni on poniżanego i marnie opłacanego nauczyciela apelując do króla oraz biskupów o lepszą opiekę nad szkolnictwem. Szymon Maricius autor dzieła O szkołach czyli akademiach postu...

Rozwój polskiej mysli pedagogicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1736

Podstawowe założenia pedagogiczne Janusza Korczaka Janusz Korczak (1878? - 1942) Janusz Korczak - lekarz i pedagog, któremu nadano przydomek Stary Doktor - urodził się w Warszawie w 1878 lub 1879 roku. Pochodził z rodziny żydowskiego adwokata...

Fizjologia przewodu pokarmowego budowa i czynności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3486

Ma objętość 6 stron zapisana w formacie doc. Cała notatka została podzielona według podziału układu pokarmowego mianowicie: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube. Pokazuje za co odpowiedzialne są poszczególne części. Notatka pokazuje również inny podział z perspektywy p...

Metody amortyzacji srodkow trwalych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

METODY AMORTYZACJI 1) Powszechnie stosowaną w Polsce do końca 2001 roku była metoda amortyzacji liniowej. Metoda amortyzacji liniowej polega na dokonywaniu równych corocznie odpisów amortyzacyjnych według obowiązujących wysokości rocznych stóp amortyzacyjnych lub na podstawie przewidywanego okresu...

Monopol - cechy charakterystyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1540

MONOPOL - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Monopolem nazywamy sytuację rynkową, w której istnieje tylko jeden dostawca danego towaru lub usługi. Może mieć charakter państwowy w sytuacji, gdy przepisy prawne danego kraju pozwalają świadczyć określone usługi tylko jednemu podmiotowi. Istnieje także monopol wym...

Opis ustroju utopii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

Opis ustroju Utopi:  Pięćdziesiątcztery miasta-prowincje wysyłają po 3 posłów do stolicy kraju. Rada złożona z posłów rządzi krajem. Nie wiadomo czy wchodzą do niej ?książęta? i czy przewodniczy jej jakiś ?król? czy ?książę? ogólnokrajowy. Wzmianki o królu Utopusie są zbyt ogólnikowe. Jest to jedna...

Charakterystyka książki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2660

W pracy tej autorka dokonuje analizy owej książki pod kątem ukazanych w niej relacji społecznych, związków międzyludzkich. W niniejszej notatce możemy również znaleźć opisy takich zagadnień jak: rodzina opiekuńcza, chaotyczna, nadmiernie uzależniona oraz rodzina upośledzona i rodzina rozwiedzio...

Zadanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2051

Praca ma objętość 2 stron w formacie doc. W notatce tej można spotkać takie, opisane zagadnienia jak: proces dydaktyczny, elementy struktury procesu dydaktycznego, metody nauczania, dydaktyczne cele ogólne i szczegółowe oraz środki dyda...