Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 187

Pasywne operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2198

Pasywne operacje bankowe - źródła finansowania działalności bankowej, rodzaje depozytów. Operacje pasywne polegają na przyjmowaniu środków pieniężnych przez bank. Mogą mieć formę depozytów. Banki mogą także emitować własne papiery wartościowe. Operacje pasywne obejmują w szczególności: - Pozyskiwan...

Dyskontowe instrumenty finansowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2324

Dyskontowe instrumenty finansowe - weksle, bony skarbowe, bony pieniężne. Do podstawowych instrumentów rynku pieniężnego należą: - bony skarbowe - bony pieniężne - weksle Bony skarbowe Jest podstawowym instrumentem rynku pieniężnego. Jest ...

Istota i warunki kierowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

    1      Moduł  4  ISTOTA I WARUNKI KIEROWANIA        4.1.  Wprowadzenie      Z  chwilą  pojawienia  się  pierwszych  form  organizacji  pracy  zespoło- wej stanęły przed ludźmi nader waŜkie, a przedtem zupełnie im nieznane  problemy.  Zaistniała  przede  wszystkim  konieczność  racjonalnego  ksz...

Sposoby kierowania ludźmi - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

    1      Moduł  6  SPOSOBY KIEROWANIA LUDŹMI.  STYLE I STRATEGIE      6.1. Wprowadzenie      Do podstawowych problemów, jakie stwarza kaŜde zespołowe przed- sięwzięcie  naleŜą  problemy  kooperacji.  Pod  pojęciem  tym  rozumie  się  “działanie wielopodmiotowe (...) w którym kaŜdy z uczestników l...

Europejski Bank Centralny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1029

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - Frankfurt nad Menem Historia: Powstał 01.01.1999 r. Jest związana z powstaniem Unii Gospodarczej i Monetarnej. Bank powstał w miejsce Europejskiego Instytutu Monetarnego, który działał od 1994 r. Działa na podstawie Traktatu oraz Statutu i Regulaminu. Charakter organu: ...

Europejski Bank Inwestycyjny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 770

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - Luksemburg Historia: Pojawił się na podstawie traktatów rzymskich, a więc w 1958 r. Podstawą istnienia jest art. 266 i 267 oraz statut. Charakter i skład organu: Nie jest instytucją Wspólnot. Jest bankiem m...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (Court of Justice) - Luksemburg Powstanie (historia): Trybunał powstał w 1952 r. na mocy Traktatu Paryskiego, jako organ europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Od 1957 r. zaczął funkcjonować jako instytucja trzech Wspólnot Europejskich. Podstawę działania stanowi...

Komisja Europejska - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

KOMISJA EUROPEJSKA (European Commission) - Bruksela Powstanie: Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich (Rzymskie - o Wspólnocie Europejskiej i EURATOM-ie) nazywają ją po prostu Komisją. Traktat Paryski (o EWWiS) określił ją „Wysoką W...

Komitet ekonomiczno-społeczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (Economic and Social Committee) - Bruksela Historia: Powstał w 1957 r. Komitet działa na podstawie traktatu (art. 257-262). Charakter i skład organu i status członka: Komitet nie jest instytucją Wspólnot Europejskich. Jest organem pomocniczym Rady i Komisji o charakter...

Komitet Regionów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

KOMITET REGIONÓW (Committee of the Regions) - Bruksela Historia: Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., a rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Skład: Skład jest taki sam jak w przypadku Komitetu Ekonomiczno-Społecznego...