Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 186

Mierniki działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1666

  1      1.  Model ruchu okręŜnego w gospodarce  2.  Sposoby liczenia Produktu Krajowego Brutto  3.  Produkt Narodowy Brutto i jego rola w gospodarce  4.  Produkt  Narodowy  Netto  jako  przybliŜona  miara  poziomu  działalności  gospodarczej  i  dobrobytu społeczeństwa  5.  Alternatywne mierniki 

Działania marketingowe przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Urszula Świerczyńska-Kaczor
 • Zarządzanie marką
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1120

Moduł IV    Działania  marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych    Słowa kluczowe:  •  Produkt  •  Cena  •  Dystrybucja  •  Promocja  •  Potrzeba  •  Marketing relacji  •  Kapitał ludzki      1. Globalny/międzynarodowy marketing mix .      Współczesne  koncepcje  marketingu  mix  w  zn...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Zagadnienia na kolokwium (wraz z numerami stron, na których rozpoczynają się rozważania związane z danym zagadnieniem) są następujące: Zdefiniuj rynek, s. 15 Scharakteryzuj rodzaje rynków, s. 18 Omów wyróżniki ustrojowe gospodarki rynkowej, s. 20 Scharakteryzuj typy gospodarki rynkowej, s. 21 ...

Znaczenie agendy 21 i natury 2000 - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

ZNACZENIE AGENDY 21 I NATURY 2000 W KSZTAŁTOWANIU EKOROZWOJU Agenda 21 to program działań na rzecz ekorozwoju w perspektywie XXIw. Agenda 21 to jeden z podstawowych dokumentów Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” (Szczytu Ziemi), jaka miała miejsce w Rio de Janeiro, w czerwcu 19...

Płacowe i pozapłacowe systemy motywowania - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2807

  1 PŁACOWE I POZAPŁACOWE ZACHĘTY MOTYWOWANIA  1.  Wynagrodzenie jako czynnik motywujący  2.  Istota płacy i jej funkcje  3.  Zasady kształtowania wynagrodzeń  3.1. Ocena trudności (wymagań pracy)  3.2. Ocena efektów pracy  4.  Składniki wynagrodzeń  5.  Elastyczne systemy wynagrodzeń  5.1. Pozapła...

Wirusy i programy antywirusowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Piotr Wiktorek
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Wirusy dyskowe -infekujące sektory dysków twardych . Wirusy plikowe -lokujące się na końcu pliku -nadpisujące: lokują się na początku pliku zwykle nieodwracalnie go niszczą, -nagłówkowe : wirusy te nie przekraczają rozmiaru jednego sektora (...

Obsługa komputera i jego historia - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Piotr Wiktorek
 • Technologie i systemy informatyczne w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Najwybitniejsi naukowcy, których prace przyczyniły się do powstania komputerów: Blaise Pascal (kalkulator od nazwiska konstruktora zwany Pascaliną , 1642) Gottfried Leibniz ( system binarny , żywa ława do obliczeń , mechanizm stepped drum) A...

Aktywne operacje banku - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4074

Aktywne operacje banku - polityka kredytowa, rodzaje kredytów, polityka lokacyjna Operacje bankowe nazywane są czynnościami bankowymi. Ogólnie są to usługi i produkty, jakie bank ma w swej ofercie. Operacje bankowe odbywają się pomiędzy b...

Analiza koszt-wolumen-zysk - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4795

Analiza koszt-wolumen-zysk (Cost-Volume-Profit Analysis, CVP) Narzędzie pozwalające badać relację i występowanie zależności przyczynowo-skutkowych między rozmiarami produkcji przedsiębiorstwa i ponoszonymi w przedsiębiorstwie kosztami a uzyskiwanymi przychodami (w rezultacie zyskiem). Analiza CVP z...

Funkcje banku centralnego - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO Funkcje banku centralnego NBP W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa zasadniczą rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków, centralnego banku państwa. Bank emisyjny NBP ma wyłączne prawo emitowania