Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 179

Umowa przedwstępna - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Umowa przedwstępna Umowa przedwstępna tzw. pactum de contrahendo jest umową , w której jedna lub obie strony zobowiązują się , że zawrą inną, oznaczoną umowę. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej Termin ten może zostać ustalony w samej umowie przedwstępnej. Jeżeli jednak nie zostanie w ten sposób o...

Umowa ubezpieczenia - opis

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Umowa ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia - uregulowana w kodeksie cywilnym [1] umowa , na podstawie której ubezpieczyciel , w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidz...

Umowa użyczenia - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2037

Umowa użyczenia Umowa użyczenia - to umowa nazwana, regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 710-art. 719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stro...

Umowa zlecenia - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

Umowa zlecenia Umowa zlecenia - umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć n...

Wspólność majątku spadkowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Wspólność majątku spadkowego Praktyka pokazuje, że bardzo często spadek przechodzi na kilka osób, które stają się współspadkobiercami tego spadku - ustawodawca musi w takiej sytuacji rozstrzygnąć co do charakteru prawnego i skutków takiego wspólnego dziedziczenia. Możliwe są dwa podstawowe rozwiąz...

Wzorce umów - charakter prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

Wzorce umów I. Charakter prawny wzorców umownych. Zakres regulacji. Pojęcie konsumenta. Wzorce umowne odzwierciedlają treść prawie wszystkich lub najważniejszych elementów mającego powstać umownego stosunku prawnego (lub jego ewentualnej modyfikacji), zawierają modelowe ujęcia poszczególnych postan...

Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy I. Culpa in contrahendo Wina w kontraktowaniu (culpa in contrahendo) - sytuacja, kiedy podczas pertraktacji jedna strona poniesie szkodę w wyniku zachowania się drugiej strony. W takich sytuacjach osoba może żądać odszkodowania, ilekroć zachowanie s...

Sposoby zaliczanie darowizn

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Zaliczanie darowizn Art. 1039. k.c. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadko...

Zdolność do dziedziczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Zdolność do dziedziczenia Art. 927. k.c. § 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. § 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. § 3. Funda...

Zobowiązania podzielne i niepodzielne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2107

Zobowiązania podzielne i niepodzielne I. Podstawa podziału Świadczenie jest podzielne , jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości (art. 379 § 2 kc)- czyli dotyczy to właściwości fizycznych jak i wartości ekonomicznej Świadczeni rzeczy oznaczonej co do tożsamośc...