Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 177

Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia I. Uwagi wstępne Bezpodstawnym wzbogaceniem jest uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innej osoby bez podstawy prawnej (czyli zwiększenie majątku jednej osoby przy jednoczesnym uszczupleniu mają...

Termin prawa odkupu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

PRAWO ODKUPU. Prawo odkupu umożliwia ponowne nabycie rzeczy sprzedanej, dzięki czemu umożliwia wyzbycie się własności określonego skł.majątkowego tylko na pewien czas. Prawo odkupu polega na tym, że sprzedawca może w ciągu określonego terminu doprowadzić do powstania stosunku zobowiązania sprzedaż...

Przekaz - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

Przekaz (art. 921 1-5 ) Pojawił się w kc na skutek noweli lipcowej z 90' i w dużej mierze opiera się na regulacji tej instytucji z kz. Przekaz to szczególna figura prawa cywilnego gdzie zaangażowane są 3 podmioty: przekazujący przekazany odbiorca przekazu Definicja (art. 921 1 ) Przekaz to jedno...

Rękojmia za wady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Rękojmia za wady Jeśli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową np. sprzedana lodówka grzeje a nie chłodzi. Wedle ogólnych zasad sprzedawca miał wydać lodówkę i wydał. Kupujący otrzymał lodówkę. Po 1 tygodniu lodówka przestała działać bo ujawniła się wada. Umowa została wykonana, zobowiązanie wygasa....

Roszczenia o wydanie spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1498

Treść roszczenia o wydanie spadku Uprawniony może żądać wydania przedmiotów, które wchodzą w skład spadku - w istocie zatem roszczenie to podobne jest do roszczenia windykacyjnego , ale ma inną podstawę prawną. Obok roszczenia głównego uprawniony może dochodzić także innych roszczeń lub w przypadku...

Roszczenia o zachowek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Przesłanki roszczenia o zachowek Uprawniony może żądać zapłaty określonej sumy pieniężnej z tytułu zachowku jeśli nie otrzymał równowartości zachowku poprzez: Darowiznę uczynioną przez spadkodaw...

Roszczenia odszkodowawcze - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Roszczenia odszkodowawcze art.566. Chodzi tu o roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesienia szkody wynikłej z wady. Jeśli wydanie rzeczy wadliwej kupującemu oznacza, że nastąpiło nienależyte wykonanie zobowiązania przez sprzedawcę to odpowie on jak dłużnik. Ale nie na zasadach ogólnych bo są szcz...

Rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1477

Rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku Należy wyraźnie odróżnić : Zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku - zbycie udziału w konkretnej rzeczy, wierzytelności, przy zachowaniu wszystkich innych udziałów w spadku - nabywca staje się następcą prawnym pod tytułem szczególny...

Sposoby podziału majątku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Dział spadku Wspólność majątku spadkowego ustaje z chwilą działu spadku: Dział spadku obejmuje jedynie aktywa - pasywa podlegają odrębnym zasadom. Dział spadku może być przeprowadzony na drodze sądowej (na żądanie któregokolwiek ze spadkobier...

Sprzedaż na raty a sprzedaż na próbę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Sprzedaż na raty (583 - 588). Szczególne regulacje 583-588 będą miały zastosowanie do umowy sprzed., w której (kumulatywnie): sprzedawcą jest przedsiębiorca sprzedaży dokonuje w zakresie swojej działalności przedsiębiorstwa . przedmiotem sp. jest rzecz ruchoma kupujący jest osobą fizyczną (nie d...