Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 172

Postępowanie spadkowe - podstawy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Postępowanie spadkowe - wiadomości podstawowe Postępowanie spadkowe ma na celu potwierdzenie procesu spadkobrania wobec otoczenia prawnego i wszystkich zainteresowanych - spadkobierców, zapisobierców, wierzycieli i innych osób. Postępowanie spadkowe może być: Obligatoryjne - w systemach prawnych gd...

Postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku Procedura: Właściwy jest co do zasady sąd spadku . Wszczęcie postępowania następuje zawsze na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny lub prokuratora - jest to szeroki krąg podmiotów, bo mogą to być np. wierzyciele zobowiązań spadkowych. Cz...

Pozycja małżonka przy dziedziczeniu ustawowym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Pozycja małżonka przy dziedziczeniu ustawowym Nakładają się tutaj przepisy prawa rodzinnego i spadkowego, większość z małżeństw w Polsce jest we wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku śmierci małżonka, współmałżonek: ma oczywiście własny majątek osobisty połowa

Prawa i obowiązki majątkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Prawa majątkowe Spadek obejmuje ogół praw majątkowych, które spełniają odpowiednie wymagania, w szczególności: Własność rzeczy oraz inne prawa rzeczowe niemające charakteru osobistego - użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka. Wierzytelności - zarówno wynikające z umów jak i z ustawy. Prawa majątko...

Prawo zobowiązań i jego źródła

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Prawo zobowiązań w ogólności I. Określenie wstępne Prawo zobowiązań jest częścią prawa cywilnego, która reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Odnosi się ono do: źródeł, z których wynikają stosunki wymiany d...

Przejście spadku na mocy przepisów szczególnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Przejście spadku na oznaczone osoby na mocy przepisów szczególnych. Ustawodawca zawiera takie przepisy w celu ochrony poszczególnych interesów bez względu na to, czy dane osoby są spadkobiercami czy też nie . Liczba tych przepisów rośnie, co oznacza oderwanie regulacji części praw i obowiązków od p...

Przepisy intertemporalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Przepisy intertemporalne Do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy , jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Pojęcie spraw spadkowych należy rozumieć przy tym szeroko - zalicza się do nich: Porządek dzied...

Przesłanki ważności testamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Przesłanki ważności testamentu Testament jako czynność prawna musi przede wszystkim spełniać ogólne wymogi - nie może być zatem sprzeczny z prawem lub ZWS (jeżeli nieważną są tylko niektóre postanowienia, to reszta testamentu utrzymana jest w mocy). Ze względu na szczególny charakter tej czynności ...

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Przyjęcie lub odrzucenie spadku Nabycie spadku nie jest obowiązkiem spadkobiercy - jest zależne od jego woli, przy czym istnieją dwa rozwiązania tej kwestii: Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia z mocy samego prawa ( ex lege ) ...

Przyrost - warunki zastosowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Przyrost Przy dziedziczeniu z testamentu powstaje problem w sytuacji kiedy jeden ze spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może dziedziczyć - czy w takim wypadku jego udział powinni dziedziczyć pozostali spadkobiercy testamentowi, czy też spadkobiercy ustawowi - w większości systemów uznaje ...