Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 170

Ukryte programy - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lidia Świeboda-Toborek
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1428

Ukryte programy Znamy osoby, których opowieści i uwagi mają ten sam temat, ten sam ukryty program. Celem ich wypowiedzi jest zawsze udowodnienie, że są dobrzy, inteligentni, bez skazy i żadnej słabości, i tak dalej… Ukryte programy to doskonałe mechanizmy obronne kogoś, kto ma niskie poczucie włas...

Zasady skutecznej ekspresji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lidia Świeboda-Toborek
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

Zasady skutecznej ekspresji komunikaty powinny być bezpośrednie- nie można zakładać, że inni wiedzą, co myślimy lub czego potrzebujemy, takie założenie często pociąga za sobą poważne koszty emocjonalne. Jedyne założenie, jakie możemy zrobić, to takie, że wielu rzeczy nie potrafimy się domyślić i ni...

Formy testamentu i opis

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Formy testamentu Ustawodawca ogranicza i ustala rygorystyczne formy sporządzania testamentów z kilku powodów: Gwarantuje to większą pewność co do autentyczności testamentu co przynajmniej częściowo zapobiega nielegalnym machinacjom i oszustwom osób trzecich. Szczególna forma pozwala upewnić się, ż...

Konwersja odwołanie ogłoszenie i wykładnia testamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Konwersja odwołanie ogłoszenie i wykładnia testamentu Konwersja testamentu Konwersja testamentu - konwersja testamentu polega na tym, że testament, który nie spełnia wymagań pewnej formy może zostać uznany za ważny, jeśli spełnia wymagania innej formy testamentu ( pojęcie konwersji na gruncie innyc...

Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych Szczególne zagadnienia wyłaniają się w związku z obowiązkiem naprawienia szkody na osobie (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała). Należy pamiętać, że przepisy te mają zastosowanie gdy chodzi o szkodę o charakterze deliktowym, bądź to zawinioną bądź na za...

Naprawienie szkody

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197

Naprawienie szkody I. Uwagi ogólne Szkoda to na ogół uszczerbek jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych (życie, zdrowie, wolność, cześć, majątek itd.). Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. W polskiej doktrynie pojęcie szkody odno...

Nienależne świadczenie - pojęcie i przypadki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Nienależne świadczenie I. Pojęcie nienależnego świadczenia Nienależne świadczenie - występuje wtedy, kiedy jedna strona wykonuje świadczenie wynikające z nieistniejącego lub nienależnego świadczenia. Świadczenie jest nienależne, jeśli zachodzi nieprawidłowość co do kauzy tego świadczenia. II. Posz...

Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika Dłużnik odpowiada za dług całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym , w praktyce jednak wierzyciel może skutecznie prowadzić egzekucję tylko do majątku istniejącego w chwili żądania zaspokojenia. Dlatego nie jest obojętnym dla wierzyciela ...

Odpowiedzialność dłużnika - dług a odpowiedzialność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Odpowiedzialność dłużnika I. Dług a odpowiedzialność Dług jest wyrazem powinności, tj. obowiązku świadczenia dłużnika. Jest zależny od woli dłużnika. Odpowiedzialność odnosi się nie do samej powinności, lecz do kwestii pokrycia długu, która jest związana z przymusową realizacją świadczenia. nie zal...

Odpowiedzialność za cudze czyny - Odpowiedzialność za niepoczytalnych ...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Odpowiedzialność za cudze czyny I. Odpowiedzialność za niepoczytalnych Odpowiedzialność za niepoczytalnych : winy nie można przypisać osobie niepoczytalnej (małoletnim, chorym psychicznie, niedorozwiniętym, kalekim, w podeszłym wieku),...