Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 164

Współkaranie czynów - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

WSPÓŁKARANIE CZYNÓW UPRZEDNICH - czyny uprzednie to takie zachowania, które mogłyby stanowić odrębne przestępstwa, jednakże uznajemy, że zbieg ma charakter pozorny z tego względu, iż wymierzając karę za czyn następczy dokonujemy współukarania czynów uprzednich. - jeśli czyn jest opisany w części s...

Wykłady prof.D.Schenka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

WYKŁADY PROF. DIETERA SCHENKA POJĘCIE MORDERSTWA SĄDOWEGO na przykładzie wyroku skazującego obrońców poczty polskiej w Gdańsku. Prof. Dieter Schenk- pisarz, historyk, prawnik. W 1996 opublikował książkę o wyroku skazującym polskich pocztowców. Na podstawie tego sąd w

Zakaz prowadzenia pojazdów - opracowanie środka karnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW ( Art. 42 ) Dotyczy zarówno skazanych, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów, ale również takich, którzy nie mają takich uprawnień ( SN 1977 ). Oznacza to, iż w czasie trwania orzeczonego za...

Zasada specjalności w prawie karnym - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2366

LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI ( ZASADA SPECJALNOŚCI )- przepis szczególny uchyla przepis ogólny. To są dwa przepisy, których znamiona wypełnia jeden czyn sprawcy. Przepis ogólny charakteryzuje czyn sprawcy bez elementów szczegółowych, które wymienia jako znamiona przepis szczególny. Przepisem...

Zasady obowiązywania ustawy - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2093

Zasady obowiązywania ustawy 1. Kolizja ustaw karnych w czasie - prawo intertemporalne -rozwiązania przejęte wprost z KK -jest to sytuacja w której czyn został popełniony pod rządami starej ustawy, a orzekanie następuje pod rządami nowej ustawy -ustawę nową stosujemy, jeżeli: *nie zmienia sytuacji...

Zatarcie skazania - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

ZATARCIE SKAZANIA Skazanie za przestępstwo ( wyrok skazujący ) podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym ( ustawa z 24.05.2000 o Krajowym Rejestrze Karnym ). Ma to znaczenie nie tylko przy

Zbieg przepisów i przestępstw - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

ZBIEG PRZEPISÓW I PRZESTĘPSTW Zasada ( i to bez wyjątków ! )- Art. 11 §1- ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. Możliwe są dwa rozwiązania: a) zbieg przepisów- które przyjął polski ustawodawca, b) idealny zbieg przepisów- tym samym czynem można popełnić nie jedno, ale wiele przest...

Zniesławienie i zniewaga - omówienie przestępstw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

ZNIESŁAWIENIE ( Art. 212 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy, 2) pokrzywdzonym jest: - inna osoba, - grupa osób, - instytucja, - osoba prawna, - jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej 3) następuje pomówienie o t...

Prawo wykroczeń - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2219

Źródła Prawa wykroczeń i ogólna charakterystyka Kodeksu wykroczeń 1. Źródła PW -prawo wykroczeń składa się z przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego a) materialne prawo wykroczeń 1. Rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipc...

Nadzwyczajne złagodzenie kary - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY ( Art. 60 )- polega na wymierzeniu kary ( §6 ): a) poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo, b) kary łagodniejszego rodzaju wg zasad: - jeśli zbrodnia- kara pozbawienia wolności nie n...