Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 163

Środki karne - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY, Zasada: środki penalne nie powinny pełnić funkcji kompensacyjnej, bo to jest przedmiotem prawa cywilnego. Wyjątek: Art. 46- Sąd obligatoryjnie orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części a) skazanie sprawcy za określone przestępstwo: - spo...

Przestępstwa popełnione za granicą - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE ZA GRANICĄ A) bezwarunkowe stosowanie ustawy polskiej do: 1) obywatela polskiego lub cudzoziemca w razie popełnienia ( Art. 112 ): a) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu RP, b) przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub ...

Okoliczności uchylające karalność - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

OKOLICZNOŚCI UCHYLAJĄCE KARALNOŚĆ/DAROWANIE KARY. Konsekwencją przypisania przestępstwa jest z reguły orzeczenie i wykonania kary lub środków karnych. Są jednak takie okoliczności, które uniemożliwiają lub ograniczają realizację odpowiedzialn...

Darowanie lub złagodzenie kary - omówienie przesłanek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

OKOLICZNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE DAROWANIE LUB ZŁAGODZENIE KARY A) AMNESTIA- akt generalny, dotyczy orzeczonych już kar i może polegać na darowaniu całej już kary, bądź na jej złagodzeniu. Amnestia nie uchyla karalności, jedynie darowuje lub łagodzi orzeczenie kary. B)

Prawo wykroczeń - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Pojęcie prawa wykroczeń 1. Historia -źródłem materialnego prawa wykroczeń jest Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r -KW w swej treści zastąpił pochodzące z XIX wieku określenie prawo karno-administracyjne -PW nie było jednak formalnie u...

Wykroczenie a przestępstwo - synteza problemu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Pojęcie wykroczenia i poglądy odróżniające je od przestępstwa -rozumiane inaczej w różnych systemach prawnych -wg modelu francuskiego i pruskiego jest to niższa postać przestępstwa -wg modelu administracyjnego ma ono inny sens a) przestępstwa naruszają istotne prawa natury, a wykroczenia jedynie...

Pozbawienie praw publicznych - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

POZBAWIENIE PRAW PUBLICZNYCH ( Art. 40 )- obejmuje: a) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, Prezydent RP, członek KRRiTV,

Przestępstwo wieloczynowe - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3752

PRZESTĘPSTWO WIELOCZYNOWE a) gdy sposób określenia zachowania sprawcy za pomocą znamion danego typu rodzajowego wskazuje na konieczną dla bytu danego przestępstwa powtarzalność zachowań naruszających normę sankcjonowaną. Znaczy to, że jednokrotne zachowania naruszające normę nie wystarcza dla wypeł...

Rozwój polskiego prawa wykroczeń - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

Rozwój polskiego prawa wykroczeń Okres międzywojenny 1919 - 1939 1. Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 w przedmiocie przepisów tymczasowych o uprawnieniu komisarzy ludowych do wymierzania kar w drodze postępowania karno - administra...

Środki probacyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

ŚRODKI PROBACYJNE ( ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE ) PROBACJA ( łac. probation- poddanie próbie )- instytucja, która pojawiła się w praktyce sądów amerykańskich i angielskich w XIX w., które w niektórych wypadkach nie wymierzały kary bądź odraczały wykonanie kary pozbawienia wolności po...