Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 162

Socjologia - klasy społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

KLASY SPOŁECZNE W pewnym sensie modelowa, wzorcowa dla nich wszystkich jest idea klas społecznych Karola Marksa. Marks wyszedł z założenia, że najważniejszą dziedziną życia ludzi, jak powiedzielibyśmy w naszej terminologii ‐ najważniejszym kontekstem życia społecznego jest praca. Tutaj właśnie w to...

Konglomerat pozycji - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Konglomerat pozycji Trzecia konfiguracja pozycji społecznych związana jest z równie oczywistym faktem, że każda konkretna jednostka zajmuje równocześnie nie tylko jedną, lecz wiele pozycji społecznych. Doktor Kowalski jest nie tylko lekarzem, ale także ojcem, mężem, czyimś synem, dyrektorem szpital...

Kontakt społeczny - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

kontakt społeczny Dotychczas patrzyliśmy na aktywność ludzką i jej różne formy od strony jednostki. Co prawda, jednostkę postrzegaliśmy w otoczeniu społecznym, wśród innych ludzi, ale ci inni pojawiali się co najwyżej albo jako bierni adresaci czynności społecznych, albo jako „wirtualniʺ, wyobrażen...

Krąg społeczny - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Krąg społeczny Oczywiście ludzie wchodzą w interakcje nie tylko z przedstawicielami tych samych pozycji społecznych, ale także z zajmującymi pozycje odmienne. To banalne spostrzeżenie prowadzi nas do drugiego typu konfiguracji pomiędzy pozycjami. Otóż, jeśli weźmiemy dowolną pozycję, to jej atrybut...

Krytyka nowoczesności - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

Krytyka nowoczesności Wiek XIX to okres zachłyśnięcia się nowoczesnością. Dominuje nastrój optymizmu i progresywizmu: wiara w postęp, rozum, technikę, naukę, podbój przyrody, nieograniczone możliwości ekspansji. Jednakże już wtedy zaczyna się dostrzegać negatywne strony nowego porządku społecznego....

Kształtowanie kultury zaufania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Kształtowanie kultury zaufania Skoro kultura zaufania jest stanem pożądanym, narzuca się oczywiście pytanie, czy i jak można ją kształtować. I odwrotnie, czy i jak eliminować można szkodliwy syndrom nieufności. Przedstawiona teoria zaufania pozwala zarysować kierunek możliwych działań praktycznych,...

Czyn ciągły - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

CZYN CIĄGŁY ( Art. 12 ) W zasadzie są problemy, gdzie zakwalifikować czyn ciągły, bo jest to jeden czyn ( a nie wiele czynów, co jest charakterystyczne dla zbiegu przestępstw ). a) dwa lub więcej zachowań, Te zachowania są pojmowane ja...

Kara w prawie karnym - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

KARA- środek przymusu państwowego, stosowany przez sąd wobec sprawcy przestępstwa, polegający na wyrządzeniu określonej dolegliwości o charakterze osobistym, współmiernej do wagi popełnionego czynu przestępnego i wyrażającej potępienie jego sprawcy. Podane zagadnienia odnoszą się odpowiednio równi...

Postępowanie w sprawach o wykroczenia - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Modele postępowania w sprawach o wykroczenia -wykształciły się na przełomie XVIII i XIX wieku -uwzględniają one wątki materialno prawne, procesowe oraz ustrojowe -chodzi tutaj o relacje przestępstwo - wykroczenie oraz o charakter i formę ukarania sprawcy 1. Model sądowy - francuski (najważniejsz...

Nieakcesoryjność odpowiedzialności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

NIEAKCESORYJNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ( Art. 20 )- 1) Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdbziałających. WSPÓŁDZIAŁAJĄCY- podżegacz, pomocnik, sprawca kierunkowy, polec...