Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 161

Globalizacja kultury - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Globalizacja kultury Pierwsze obserwacje na temat globalizacji kultury znajdujemy w pracach antropologów społecznych, np. Bronisława Malinowskiego (1884‐1942) i A. R. Radcliffe‐Browna (1881‐1955), którzy w toku badań terenowych na wyspach...

Wykład z socjologii - globalizacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Globalizacja W naszej analizie, którą rozpoczęliśmy od najmniejszego i najprostszego elementu życia społecznego ‐ pojedynczego działania ludzkiego, doszliśmy na piętro najwyższe. W tym ostatnim rozdziale naszym przedmiotem jest społeczeństwo globalne, ludzkość po prostu, wszyscy razem mieszkańcy pl...

Grupy zorganizowane w -wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Grupy zorganizowane Musimy dokonać jeszcze jednego kroku na drodze ku coraz bardziej skomplikowanym całościom społecznym. Otóż kontakty i interakcje między członkami grupy, gdy stają się powtarzalne i regularne, mogą przerodzić się w regulowane normatywnie. Wtedy pojawiają się między członkami grup...

Historia jako realizacja i wytwarzanie podmiotowości - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Historia jako realizacja i wytwarzanie podmiotowości Powiążmy obecnie obie centralne kategorie teorii. Po pierwsze, praktyka społeczno‐historyczna jest aktualizacją podmiotowości społeczeństwa, a podmiotowość jest potencjalną przesłanką praktyki. Ale po drugie, występuje także swoiste sprzężenie zw...

Idea podmiotowości w historii myśli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

Idea podmiotowości w historii myśli Poszukiwanie czynników sprawczych wywołujących ważne dla ludzi zdarzenia społeczne wydaje się odwieczną i uniwersalną tendencją ludzkiego myślenia. W tym sensie problematyka podmiotowości jest obecna od zarania społeczeństwa ludzkiego. W toku długiej ewolucji ide...

Idea postępu społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Idea postępu społecznego Idea postępu jest jedną z najstarszych, najtrwalszych, najbardziej uniwersalnych idei, jakie stworzyła ludzkość. Ma z górą 2500 lat ‐ w wersji wyraźnie sformułowanej, wyartykułowanej, narodziła się, podobnie jak tyle innych treści naszej kultury, w starożytnej Grecji i Rzym...

Innowacja instytucjonalizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Innowacja instytucjonalizacji Od epizodu innowacji, ktokolwiek byłby jego autorem, jakiekolwiek by były jego geneza i przebieg, długa droga prowadzi do momentu, kiedy innowacja się upowszechni, „przyjmieʺ w szerszej zbiorowości, stanie się właściwym, preferowanym, oczekiwanym sposobem postępowania ...

Instytucjonalizacja odmianą morfogenezy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Instytucjonalizacja odmianą morfogenezy Morfogeneza może przybierać cztery odmiany, w zależności od tego jaka struktura lub jaki aspekt struktury jest przedmiotem kształtującego wpływu działań. Można mówić, po pierwsze, o ekspansji struktury i...

Interakcjonizm symboliczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Interakcjonizm symboliczny Przejdźmy z kolei do trzeciej orientacji teoretycznej, która jeszcze szerzej otwiera „czarną skrzynkę ʺ, głębiej analizując treść znaczeniową ‐ psychologiczną i kulturową ‐ interakcji. Kierunek symbolicznego interakcjonizmu, którego twórcami byli klasycy amerykańskiej soc...

Jednostka w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Jednostka w społeczeństwie ‐ konteksty społeczne Z perspektywy pojedynczego członka społeczeństwa pole społeczne, czy inaczej przestrzeń międzyludzka, w której przebiega życie każdego z nas, jest ogromnie złożone. Analizowaliśmy wyżej przykład uczestnictwa w rodzinie. Ale przecież w kontekście rodz...