Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 157

Zwyczaj i moralność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Zwyczaj i moralność Mówiliśmy dotychczas o różnorodnych formach, jakie mogą przybierać reguły kulturowe, i sposobach ich integrowania się w większe całości ‐ procedury, instytucje i role społeczne. Ale strukturalizacja systemu aksjonormatywnego może dokonywać się także na podstawie treści reguł. Kl...

Źródła kultury zaufania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Źródła kultury zaufania Wytworzenie się kulturowo sankcjonowanego, uogólnionego „klimatuʺ zaufania (lub nieufności) posiada ogromne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Warto zastanowić się nad determinantami tego zjawiska. Pierwsza kategoria czynników istotnych to dziedzictwo historyczne, a...

Cechy grupotwórcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520

Cechy grupotwórcze Punktem wyjścia perspektywy grupowej jest banalne spostrzeżenie, że społeczeństwo to wielość jednostek albo inaczej ‐ pewna populacja. Jest oczywiste, że w społeczeństwie występują rozmaite zbiorowości jednostek. Wielością jednostek jest rodzina, ale i naród, drużyna piłkarska i ...

Czas w świadomości społecznej i kulturze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Czas w świadomości społecznej i kulturze Jako wszechobecny i istotny czynnik życia społecznego czas musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadomości ‐ myśleniu, motywacjach, postawach ludzi. Percepcja czasu to zapewne doznanie uniwersalne. Jednakże ludzie różnią się bardzo „poczuciem czasuʺ, czy...

Determinacja strukturalna a morfogeneza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Determinacja strukturalna a morfogeneza Badania, w których struktury społeczne traktowane były jako dane (zmienne niezależne, wyjaśniające), a tym, co problematyczne, były ludzkie działania (traktowane jako zmienne zależne, wyjaśniane) ‐ stanowiły przez długi czas standardowy sposób uprawiania socj...

Socjologia - Działania zbiorowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Działania zbiorowe Aktywność ludzi w zbiorowościach przebiega nie tylko „obok siebieʺ, nolegleʺ z aktywnością innych ‐ jak w przypadku tłumu, audytorium, publiczności, pokolenia ‐ ale także wspólnie. Taka wspólna aktywność pojawia się wtedy, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że celów, jakie sobie post...

Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii Przez neoewolucjonizm (nowy ewolucjonizm) w socjologii rozumiemy nurt intelektualny nawiązujący do klasycznej koncepcji ewolucji, ale modyfikujący ją w istotny sposób przez odrzucenie niektórych kanonó...

Odmiany grup społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Odmiany grup społecznych W efekcie dotychczasowej analizy widzimy już wyraźnie, jak niezwykle różnorodne całości społeczne odnaleźć można wśród zbiorowości ludzkich, a w szczególności wśród tych całości najbardziej ważnych, które nazywamy grupami społecznymi. Od rodziny do narodu, od drużyny sporto...

Socjologiczna wyobraźnia i język socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 756

Socjologiczna wyobraźnia i język socjologii Co do tej naturalnej, niezbędnej w życiu kompetencji socjologicznej dodać może socjologiczna edukacja? Wybitny amerykański socjolog C. W. Mills określał cel nauczania socjologii jako kształtowanie „socjologicznej wyobraźniʺ: „zdolności rozumienia historii...

Teoria modernizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1218

Teoria modernizacji Teoria modernizacji zyskuje szczególny rozgłos w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Jest odpowiedzią na doświadczenia historyczne związane z wyzwalaniem się i usamodzielnianiem dawniejszych krajów kolonialny...