Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 156

Wizje internalizacji kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

Wizje internalizacji kultury Wszystkie te treści, które społeczeństwo wpaja jednostce, zawarte są w obrębie kultury. Kultura stanowi taki wielki, bogaty arsenał wiedzy, wzorów, reguł, norm, wartości, symboli, z którego poza treściami wspólnymi dla całej zbiorowości (jak np. językiem) każdy korzysta...

Wizje naukowości socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Wizje naukowości socjologii Ogólne uznanie naukowego statusu socjologii nie może jednak prowadzić do naiwnego utożsamiania nauki o społeczeństwie z naukami o przyrodzie. Błąd ten popełniali XIX‐wieczni twórcy socjologii, którzy postulowali proste naśladowanie przez nową dyscyplinę takich metod i pr...

Władza i autorytet jako przykład nierówności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Władza i autorytet jako przykład nierówności Władza to zjawisko przenikające życie społeczne we wszystkich jego obszarach, obecne we wszystkich społeczeństwach, historycznych i współczesnych. Na jednym biegunie, w największej makroskali, jest ona centralnym aspektem politycznych stosunków międzynar...

Wybrane konteksty społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Wybrane konteksty społeczne RODZINA EDUKACJA PRACA RELIGIA POLITYKA POPULACJA GRUPA SYSTEM l STRUKTURA i DZIAŁANIA KULTURA (REGUŁY) POLE ZDARZEŃ CZŁONKOWIE RODZINA ORGANIZACJA STRUKTURA PROKREACJA, ETOS RODZINN HISTORYCZNA RODZINY RODZINNA POKREWIEŃSTWA WYCHOWANIE, PROWADZENIE DOMU Y PRAWO RODZINNE...

Zachowania zbiorowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Zachowania zbiorowe Wielość działań może jednak cechować się jeszcze dodatkowymi właściwościami. Działający ludzie mogą być mianowicie zgromadzeni w jednej przestrzeni, a także doświadczać tej samej sytuacji. Ciągle jeszcze działają jednak w pojedynkę, na własną rękę: w bliskości przestrzennej, w t...

Zachowanie ludzkie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Zachowanie człowieka Najbardziej oczywistym przejawem aktywności ludzkiej jest ruch: przemieszczanie się ludzi w przestrzeni, ruch ciała, gest, ale także obserwowalne procesy fizjologiczne, oddychanie, przełykanie, mrużenie oczu, grymas twarzy itp. To jest to, co widzimy naocznie, możemy zaobserwow...

Zasadność zaufania i nieufności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

Zasadność zaufania i nieufności Podejmując „zakładyʺ wyrażające zaufanie lub nieufność wobec określonych osób lub obiektów, motywowani jesteśmy przez różne okoliczności. Najczęściej bierzemy pod uwagę pewne właściwości adresatów zaufania. Wyrażane przez nas zaufanie jest wtedy refleksem kwalifikacj...

Zaufanie i nieufność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Zaufanie i nieufność Jak wiemy z rozdziału drugiego, wszelkie działania ludzkie są zorientowane ku przyszłości i kształtowane w swoim przebiegu przez antycypacje przyszłości. Skutki naszych obecnych działań zależą w istotnym stopniu od przyszłych i często od nas niezależnych okoliczności. Na okolic...

Zjawisko równoczesnej partycypacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Zjawisko równoczesnej partycypacji Ludzie należą równocześnie do wielu grup. Jedni uczestniczą w większej ich liczbie, inni mniejszej, ale nie ma takich, którzy zamykaliby swoje życie w kręgu jednej tylko grupy. Każdy jest członkiem jakiejś rodziny, jakiejś wspólnoty terytorialnej, jakiegoś sąsiedz...

Zmienność społeczeństwa - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zmienność społeczeństwa Dominujący w dzisiejszej socjologii punkt widzenia podkreśla, że wszelkie ujęcia czasowe, statyczne, są tylko analityczną abstrakcją, potrzebną, ale nie wykraczającą, aby uchwycić najważniejsze cechy rzeczywistości społecznej. Tak jak podjęcie fotograficzne to tylko obraz ch...