Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 150

Nierówności społeczne - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

Nierówności społeczne Problem nierówności społecznych jest bardzo bliski myśleniu i odczuwaniu potocznemu. Zwykli ludzie, którzy, jak podkreślaliśmy, są zawsze w pewnym stopnia amatorskimi socjologami, zapewne od najdawniejszych czas...

Normy i wartości - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1316

Normy i wartości Skoro reguły kulturowe dotyczą działań ludzkich, to warto przypomnieć pewne idee, które wprowadziliśmy w pierwszych rozdziałach w ramach perspektywy „działaniowejʺ. Otóż ujmowaliśmy tam działanie jako dwuczłonowy kompleks z jednej strony pewnych środków, sposobów, metod postępowani...

Od działań społecznych do interakcji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

OD DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH DO INTERAKCJI Ludzie starają się wyglądać w tym społecznym zwierciadle dobrze, ponieważ wysoka samoocena przynosi im satysfakcję, a niska przykrość. I dlatego taką wagę przywiązują do społecznego odbioru swojej osoby i swoich działań. Dlatego starają się to, co robią, podporz...

Od interakcji prostych do sieci interakcji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Od interakcji prostych do sieci interakcji Mówiliśmy dotąd o interakcjach między dwiema osobami. Tę podstawową postać interakcji niemiecki dziewiętnastowieczny socjolog Georg Simmel określał jako „diadęʺ. Ale interakcje mogą się komplikować, ...

Od interakcji regularnej do regulowanej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Od interakcji regularnej do regulowanej Może być jednak tak, że niezrealizowanie jakiejś interakcji wywołuje poważniejsze konsekwencje. Przypuśćmy, że nie przyszedłem we wtorek do pracy i nie odbyłem wykładu, a więc nie spotkałem się ze studentami, którzy na mnie czekali. Nie pomogłem przyjacielowi...

Od wielości jednostek do grupy społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

Od wielości jednostek do grupy społecznej Zamknęliśmy ten dział naszych rozważań, w którym skupialiśmy uwagę na aktywności ludzkiej ‐ indywidualnej i zbiorowej ‐ w jej rozlicznych formach, kombinacjach, permutacjach, fluktuacjach, od najprostszych ruchów fizycznych do niezwykle złożonych ruchów spo...

Odmiany świadomości społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Odmiany świadomości społecznej Świadomość społeczna krystalizuje się w wielu różnorodnych formach. Pierwszą jest myślenie potoczne albo zdroworozsądkowe, czyli rozpowszechnione w danej zbiorowości rozproszone, spontaniczne, intuicyjne przeświadczenia. Stanowią zapis różnorodnych doświadczeń, jakie ...

Odmiany władzy - wykłady socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Odmiany władzy Skoro władza to pewna swoista, nierównorzędna, asymetryczna relacja, to wypada zapytać: między kim a kim? Mówiąc o nierównościach społecznych, a zwłaszcza opozycjach dychotomicznych, odnosiliśmy władzę do relacji między całymi

Odmiany zbiorowości ludzkich

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Odmiany zbiorowości ludzkich Zbiorowości ludzkie, konstytuowane przez cechy tego pośredniego rodzaju ‐cząstkowo upodabniające i różniące ‐ mogą występować w różnych postaciach. Zbiór jednostek podobnych pod jakimś względem i różniących się pod tym względem od innych nazwiemy kategorią statystyczną ...

Osobowość nowoczesna - wykład socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2590

Osobowość nowoczesna Będąc ‐ jak wszystko w społeczeństwie ‐ wytworem działających ludzi, nowoczesność, gdy staje się dominująca, mocno ukształtowana i zakorzeniona, wywiera na nich zwrotny wpływ. Najmocniejszym przejawem tego wpływu jest kształtowanie osobowości, wytwarzanie się swoistego typu czł...