Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 148

Ustrój sądów administracyjnhych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne. Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne. Sędziów sądów administracyjnych do pełnienia u...

Zasady prowadzenia egzekucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1029

ZASADY PROWADZENIA EGZEKUCJI Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest dokument urzędowy stwierdzający fakt istnienia i zakres roszczenia wierzyciela, a tym samym - obowiązku świadczenia po stron...

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu : w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osob...

Doręczenia pism-sposoby

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Doręczenia pism Sposoby doręczenia pocztą, telefax przez pracowników, poczta elektroniczna przez upoważnione osoby W toku sprawy można doręczyć: według zasady oficjalności doręczeń adresatowi można wręczyć w sekretariacie sądu adwokaci i radcowie prawni mogą doręczać sobie nawzajem pisma bezpośred...

Święty Augustyn-życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

ŚW. AUGUSTYN - Aureliusz Augustyn - syn urzędnika, żył u schyłku Imperium, biskup Hippony, zmarł podczas oblężenia - neofita z manicheizmu, w wieku 30 lat nawrócił go św. Ambroży - do XIV w. oficjalna nauka Kościoła - jego myśl polityczna ukształtowana była w dużym stopniu przez burzliwe wydarz...

Święty Tomasz z Akwinu-życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

ŚW. TOMASZ Z AKWINU - Św. Tomasz z Akwinu (Akwinita) - arystokrata, dominikanin - uczeń arystotelika Alberta Wielkiego - XIII w., doktryna św. Augustyna wyczerpała swoją formę - powstają państwa narodowe - pierwsze uniwersytety - przełamanie monopolu na nauczanie - recepcja Arystotelesa - zat...

Alexis de Tocqueville-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2268

Alexis de Tocqueville - francuski arystokrata, XIX w. - wysłano go do Ameryki, aby zbadał amerykańskie więziennictwo - "O demokracji w więziennictwie", "Dawny...

Anarchizm i syndykalizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

ANARCHIZM I SYNDYKALIZM - starożytni prekursorzy anarchizmu- cynicy - w wielu kwestiach nawiązywał do podstaw ideowych socjalizmu (anarchizm to doktryna skrajna) - anarchizm uważa za złe każde państwo - także państwo socjalistyczne jest złe -...

Arystoteles-dzieła i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

ARYSTOTELES - uczeń Platona, ze Stagiry (Stagiryta) - wykształcenie lekarskie, nauczyciel Aleksandra Macedońskiego - kiedy jego wychowanek zdobył władzę, wrócił do Aten - nie udało mu się objąć Akademii, założył więc własną szkołę...

Autorytaryzm, totalitaryzm i ich krytyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1288

AUTORYTARYZM, TOTALITARYZM I ICH KRYTYKA Doktryny autorytarne - w okresie międzywojennym obok ideologii komunistycznych, faszystowskich, pojawiły się również ideologie autorytarne - bazujące na kryzysie systemu parlamentarno-demokratycznym. - głoszono hasła zniesienia bądź ograniczenia parlamenta...