Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 146

Prawo karne-aspekty działąnia w administracji publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 756

PRAWO KARNE - ASPEKTY DZIAŁANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kodeks Karny/ Postępowanie Karne Ustawa o egzekucji i postępowanie przed sądami Prawo karne- aspekty AP w treści programowej: Ogólna charakterystyka prawa karnego Źródła prawa karnego Pojęcie odpowiedzialności karnej Struktura przestęp...

Cele i funkcje prawa karnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 847

Cele i funkcje prawa karnego: Cele Prawa karnego to określone zadania jakie w zamyśle tworzy przepisów prawno- karnych i osób stosujących te normy powinny one spełniać. Mają charakter subiektywny w tym znaczeniu, że są one wyobrażonym rezultatem przedwzięć branych w tym zakresie działań Funkcje P...

Zasady prawa karnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

ZASADY PRAWA KARNEGO: Mianem zasady prawa karnego określane będą skodyfikowane normy o podstawowym znaczeniu dla odpowiedzialności karnej a więc takie normy które odnoszą się do wszelkich przestępstw instytucji prawno-karnych. Zasady prawa karnego wyrażone w przepisach konstytucji, normach prawa k...

Klasyfikacja przestępstw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1988

KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW: Ze względu na sposób określenia strony przedmiotowej typu czynu zabronionego wyróżnia się: Przestępstwa z działania i zaniechania Przestępstwa jednoodmianowe i wieloodmianowe Przestępstwa jednoczynowe i ...

Odpowiedzialność karna-pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

POJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ: Odpowiedzialność karna jest to przypisywanie danej osobie określonych w prawie sankcji karnych będących konsekwencją negatywnie ocenionego zachowanie tej osoby. Odpowiedzialność ta zachodzi jedynie wtedy gdy są spełnione kumulatywnie określone warunki nazywane prze...

Środki odwoławcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

ŚRODKI ODWOŁAWCZE SKARGA KASACYJNA Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przep...

Egzekucja z nieruchomości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOSCI Z nieruchomości może być przeprowadzona egzekucja administracyjna, jeżeli zastosowanie środków egzekucyjnych nie było możliwe lub okazało się bezskuteczne. Wierzyciel wpłaca organowi egzekucyjnemu zaliczkę sukcesywnie, w miarę podejmowania przez ten organ kolejnych czynno...

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę i nieruchomość

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę przez przestanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami...

Koszty egzekucyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

KOSZTY EGZEKUCYJNE Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Przy egz...

Organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

ORGANY EGZEKUCYJNE Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest urząd skarbowy. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest: rzeczowo właściwy terenowy organ administracji rządowej I instancji miejs...