Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 145

Uniwersalizm kultury średniowiecza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561

WŁADZA W ŚREDNIOWIECZU Uniwersalizm kultury średniowiecza Źródła 1. w całej Europie obowiązują te same normy - ta sama religia, a to ona wyznaczała normy 2. religijność ówczesnego społeczeństwa i wpływu religii na życie 3. wspólna kultura - ten sam aparat pojęciowy, mający swe źródło w religii ...

Wczesne chrześcijaństwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO - I W. N.E. Myśl polityczna Nowego Testamentu Pojawienie się chrześcijaństwa w Palestynie miało miejsce w szczególnym kontekście polityczno-ideowym. Rzymianie w I w. p.n.e. zajmują Izrael - ideowe wrzenie w środowiskach opiniotwórczych społeczności żydowskiej. - faryzeusze...

Współczesny liberalizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

WSPÓŁCZESNY LIBERALIZM Demokracja w okresie międzywojennym - w początkach wieku XX doktryna liberalna była postrzegana już nie tylko jako przewodnia idea kapitalizmu, stała się również promotorem demokracji politycznej - liberałowie zaczęli angażować się w walkę o równość praw wyborczych,

XIX I XX wiek-omówienie epok

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

XIX I XX WIEK LATA 1815-1848 Kapitalizm - doktryna polityczna mieszczaństwa wyprzedzała znacznie powstanie kapitalistycznego państwa - poprzez wiek XVII do oświecenia ideologia ta krzepła w klimacie racjonalizmu i indywidualizmu - po rewolucji francuskiej - nastąpił prymat burżuazyjnej myśli poli...

Liberalizm XIX wieku - Locke

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

XIXWIECZNY LIBERALIZM - pojęcie użyteczności - korzenie w epikureizmie, Locke - utylitaryzm XIX w. jest utylitaryzmem etycznym - opis przestrzeni wewnątrz jednostki. - Wielka Brytania to centrum i serce liberalizmu. Liberalizm na kontynencie jest skierowany przeciw monarchii niekonstytucyjnej - ...

Doktryny polityczne i prawne-zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - ZAGADNIENIA WSTĘPNE - początki dyscypliny datuje się na XIX w - przedtem historia filozofii politycznej - zajmuje się poglądami filozofów na państwo, prawo, społeczeństwo, władzę - zajmuje się też kwes...

John Stuart Mill - Nowe ujęcie Szczęścia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

John Stuart Mill - nie mylić z ojcem - Jamesem Millem, również utylitarystą - rewizja utylitaryzmu, liberał - działał w czasach, kiedy kapitalizm zaczynał odsłaniać swe słabości - "O wolności", "Utylitaryzm", "...

Myśl polityczna oświecenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148

MYŚL POLITYCZNA OŚWIECENIA Liberalizm polityczny - w drugiej poł. XVIII w. liberalizm arystokratyczny (Monteskiusz), wzbudzał już wyraźny sprzeciw - pisarze tej doby szli dalej, zastępując hasło liberalizmu arystokratycznego, głoszącego ideę przymierza wielkiego ziemiaństwa z wierzchołkiem burżua...

Rewolucja Angielska

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442

REWOLUCJA ANGIELSKA - pocz. XVII w.- poważne zmiany w społeczeństwie angielskim - panowanie Elżbiety I przyniosło mieszczaństwu znaczne sukcesy - ograniczone zostały wpływy arystokracji ziemskiej, landlordów - wzrost produkcji przemysłowej wymusił nowe podejście do gospodarki rynkowej - nowe wa...

Zapowiedź Renesansu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

ZAPOWIEDŹ RENESANSU Renesans XII i XIII wieku - prerenesans - klimat filozoficznego fermentu i dyskusji politycznej, który ogarnął elitę średniowiecznych intelektualistów na tle wielkiego zwrotu ku starożytności, ku jej kulturze, filozofii i doktrynie politycznej - bogacące się miasta potrafiły s...