Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 144

Rewolucja Francuska - Monteskiusz

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

REWOLUCJA FRANCUSKA - nie ma jednej doktryny Rewolucji Francuskiej, wszystkich rewolucjonistów łączyło jednak to, że występowali przeciw klasycznemu absolutyzmowi, który wskazuje na boskie pochodzenie monarchy. Pierwszy okres (do 1792) - większy wpływ Monteskiusza i Locke'a - "Zasady roku 178...

Robert Nozick

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

ROBERT NOZICK - poprzedni dwaj liberałowie byli typowymi ekonomistami - patrzyli na liberalizm z punktu widzenia gospodarki - Nozick przeniósł te rozważania na grunt teorii państwa - profesor uniwersytetu Columbia, "Anarchy, State and Utopia" - polemika z ideami sprawiedliwości społeczn...

Romantyzm i idealizm niemiecki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1673

ROMANTYZM I IDEALIZM NIEMIECKI Romantyzm polityczny w Niemczech W Niemczech rewolucja francuska wzbudziła ogromne przerażenie i niesmak - tendencje reakcyjne - kontrrewolucyjne - chęć ogromnych zmian, była synonimem postępu - zrozumiała jest więc reakcja europejskich konserwatystów -

Socjalizm naukowy-marksizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

SOCJALIZM NAUKOWY (MARKSIZM) - Karol Marks - antropolog, filozof - Engels - ekonomista - “Manifest komunistyczny”, „Kapitał” - inspirowani socjalizmem utopijnym - Obaj byli przekonani, że to, co stworzyli, nie stanowi doktryny politycznej i społecznej, a czystą naukę - rozbieżność poglądów Mar...

Socjalizm utopijny - Czartyzm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

SOCJALIZM UTOPIJNY - kiedy monarchia absolutna dominować w Europie powstało pęknięcie ideowe: - środowiska mieszczańskie - bliższy im był liberalizm - środowiska robotnicze - bliższy był im socjalizm - rozwój stosunków kapitalistyczn...

Starożytny Rzym-omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

STAROŻYTNY RZYM Grecja a Rzym - cnotą dla starożytnych Greków była wiedza, dążenie poznania prawdy = dzieła filozoficzne - dla Rzymian cnotą jest męstwo ( virtus ) = imperium - niewielka skłonność do rozważań teoretycznych - nastawienie na praktykę która może być wykorzystana do podboju świata ...

Szkoła prawa natury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

SZKOŁA PRAWA NATURY Uporczywe próby społecznej i politycznej emancypacji mieszczaństwa w Europie Zachodniej - pozycja społeczna rośnie - intensyfikacja wytwórczości i handlu - wielkie odkrycia geograficzne XVI w. - Niderla...

Thomas Hobbes-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1568

THOMAS HOBBES - XVI/XVII w. - wojna domowa w Anglii, załamanie systemu konstytucyjnego - najpierw był związany z rodziną Cavendishów (rojaliści) - nauczyciel, po przewrocie Cromwella emigruje do Francji - nauczał syna Karola I, pretendenta do tronu, ucieka z Francji do Anglii - podejrzany o zwi...

Tomasz Moore-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

TOMASZ MOORE - największy humanista angielski, prawnik z wykształcenia - początkowo współpracował z Henrykiem VIII, popadł jednak w niełaskę - zginął na stosie - krytykował społeczne stosunki angielskie - monarcha to tyran, uciskający lud podatkami, psujący monetę, będący rozrzutnym i nie dbając...

Typologia ustrojów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Typologia ustrojów Państwo jest zbiorem jednostek; odwrotnie niż Platon twierdzi że nie ma doskonałego ustroju, ale można mówić o dobrych i złych. Rząd służy temu, kto rządzi. Kształt ustroju zależy od: siły i efektu walk społecznych, stanu gospodarki, charakteru narodu, położenia geograficznego,...