Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 142

JOHN LOCKE-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

JOHN LOCKE - XVII w., - empiryk, twórca nowożytnego empiryzmu - aktywność polityczna w okresie monarchii restaurowanej, ugrupowanie wigów (pierwszych wigów, Lord Shaffsbury) - opór przed próbami wprowadzenia ustroju absolutystycznego i wprowadzeniu katolicyzmu - również emigruje dla bezpieczeńs...

JOHN RAWLS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1134

JOHN RAWLS - przedstawiciel kontraktualizmu - teorii umowy społecznej (Locke, Rousseau, Hobbes) - próbuje odpowiedzieć na pytanie jakie reguły funkcjonowania społeczeństwa byłyby zaaprobowane i uznane za sprawiedliwe przez racjonalnie myślących ludzi - "Justice as Fairnesss", "Teo...

Katolicka nauka społeczna po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ II Sobór Watykański - 1963-1965 - Jan XXIII - Paweł VI - dzieło posoborowe miał zamiar kontynuować Jan Paweł I (imiona - polaczenie, zmarł po 33 dniach) - kontynuuje Jan Paweł II - do soboru KNS posiadała jeden filar -

Katolicka nauka społeczna w I połowie XX wieku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA W I POŁ. XX WIEKU Społeczna koncepcja „uwspółcześnienia” Kościoła, zapoczątkowana przez Leona XIII, została podjęta z całą konsekwencją dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku Najistotniejsze problemy Kościoła w I połowie XX wieku - gwałtowna

Komunizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1393

KOMUNIZM - z jednej strony komunizm oznacza doktrynę polityczną i system społeczny, będący wynikiem interpretacji marksizmu przez Lenina i jego intelektualnych zwolenników (Stalina, Mao Tse Tunga) - z drugiej strony jest to formacja społeczno-ekonomiczna - wizja bezklasowego, bezpaństwowego społ...

Konflikty ideowe wieku XVII

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

KONFLIKTY IDEOWE WIEKU XVII - mieszczaństwo stało się nowym czynnikiem sił społecznych, dążące do istotnych zmian w relacjach społeczno-gospodarczych - myśl antyfeudalna zyskała szerokie zaplecze społeczne (inaczej niż w „elitarnym” odrodzeniu) - zaczynają się rozwijać w gwałtownym tempie wszystk...

Krytyka rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351

KRYTYKA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ - schyłek XVIII /pocz. XIX w. - dominowały tendencje do krytyki Rewolucji Francuskiej - w Wielkiej Brytanii krytyki tej dokonał Edmund Burke, we Francji Joseph Demestre, w Niemczech - Hegel Edmund Burke - konser...

LEON XIII-pontyfikat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

LEON XIII W I połowie XIX w. chrześcijaństwo nie było jednolite - wiele doktryn pozostawało w opozycji wobec Kościoła katolickiego - współpraca katolików z burżuazyjnymi liberałami (Belgia) - zręby socjalizmu chrześcijańskiego (ks. H. F. R. Lamennais) - Lammenais uważał, że katolicyzm powinien z...

Liberalizm socjalny i socjaldemokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

LIBERALIZM SOCJALNY I SOCJALDEMOKRACJA - liberalizm socjalny (socjoliberalizm) - koncepcja uznająca co prawda wiele założeń „tradycyjnego” liberalizmu, ale także krytykująca wiele jego rozwiązań (odrzucano np. ideę państwa „stróża nocnego”) - teoretykiem tej koncepcji był Leonard Hobhouse (1861-1...

Marksizm intelektualistów, teoria konwergencji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

MARKSIZM INTELEKTUALISTÓW, TEORIA KONWERGENCJI Szkoła frankfurcka - szkoła skupiająca grono intelektualistów, niekoniecznie zaangażowanych politycznie, którym bliskie były koncepcje lewicowe, potępiali oni jednak leninizm i struktury państwa kom...