Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 137

Związek przyczynowo-skutkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWO SKUTKOWY pomiędzy czynem a naruszeniem musi być związek przyczynowo- skutkowy ( przy przestępstwach skutkowych ). Owo przypisanie skutku i związanie go z czynem, dokonuje się w dwóch płaszczyznach. a) PRZYRODNICZEJ- badamy relacje między zachowaniem człowieka a zdarzeniami po ...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO Nullum crimen sine lege- tylko ustawy mogą być źródłami prawa karnego, 1) KODEKS KARNY- składa się on z 3 części: a) OGÓLNEJ ( art. 1- 116 ), zawiera przepisy regulujące: - zasady odpowiedzialności karnej, -

Pozostałe kontratypy pozaustawowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

POZOSTAŁE KONTRATYPY POZAUSTAWOWE ZGODA POKRZYWDZONEGO- ma w prawie karnym różne funkcje: a) jest znamieniem innego kontratypu- takich jak: dopuszczalne ryzyko eksperymentowania, czynności medyczne, ryzyko sportowe. b) brak zgody stanowi znamię czynu zabronionego bądź też zgoda jest znamieniem up...

Analogia w prawie karnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

ANALOGIA W PRAWIE KARNYM Zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege certae wymierzona może zostać tylko taka kara, która jest przewidziana w ustawie. Wynika z tego zakaz analogii. ANALOGIA W PRAWIE KARNYM- dany czyn uznaje się za podobny do zakazanego. W doktrynie wyróżnia się: a)

Bezprawność czynu - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

BEZPRAWNOŚĆ Aby czyn był bezprawny musi on naruszać normę sankcjonowaną, zakazującą bądź nakazującą określone zachowanie. Owe normy sankcjonowane mają jako wspólny mianownik zadanie ochrony dób przed czynami ludzkimi, które im zagrażają lub czynią w nich uszczerbek. Ale normy sankcjonowanej nie mo...

Prawo karne - błąd co do okoliczności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

BŁAD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ TYPU UPRZYWILEJOWANEGO §2: Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który a) dopuszcza się czynu b) w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego, od któr...

Błąd istotny co do znamion czynu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

BŁAD ISTOTNY CO DO ZNAMION- zasadniczo wyłącza odpowiedzialność karną: 2) BŁAD CO DO ZNAMION Art. 28 §1: Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Np. oddanie strzału do człowieka w przekonaniu, że strzela się do zwierzęcia. W a...

Prawo karne - błąd nieistotny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

BŁĄD NIEISTOTNY BŁĄD to rozbieżność między rzeczywistością a jej odbiciem w psychice sprawcy. - NIEŚWIADOMOŚĆ- w psychice odbija się tylko część, fragment, część poza świadomością, - UROJENIE- w psychice odbija się więcej niż jest w rzeczywistości, wyobrażenia rzeczy nie istniejącej. W prawie k...

Paserstwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

PASERSTWO ( Art. 291 ). Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy 2) wykonywanie określonej czynności: - nabycie, - pomaganie w zbyciu, - przyjęcie, - pomaganie w ukryciu, 3) przedmiotem tej czynności jest rzecz uzyskana za pomocą czynu za...

Sprowadzenie katastrofy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

SPRWOADZENIE KATASTROFY ( Art. 173 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy 2) sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, Katastrofę można sprowadzić umyślnie, a wypadek drogowy- nieumyślnie. Sprowadzenie- to sa...