Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 133

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Batko
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1589

Batko. Notatka składa się z 10 stron. 1. Definicja marketingu/ mix W języku polskim słowo „marketing” pojawiło się w słowniku ang-pol w roku 1936 u J. Stanisławowskiego. Autor podaje, że źródłem marketingu jest słowo market i może być ono interpretowane przymiotnikowe; patrz-zyskowny, sprzedażny a...

Struktura i system marketingu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Batko
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Batko. Notatka składa się z 2 stron. Struktura i system marketingu w oparciu o: - zasady - funkcje - działania i cele - orientacje - strategie Niektóre mają elementy podrzędne i nadrzędne. Nadrzędne to są zasady, które regulują pozostałe elementy tego układu. Natomiast pojęcie systemu jest wy...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Batko
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

Batko. Notatka składa się z 1 strony. 1. Def marketingu / marketingu mix 2. Potrzeby i klasyfikacja potrzeba 3. Dobra i klasyfikacja dóbr 4. Struktura marketingu (funkcje, zasady, cale, działania, orientacje) 5. Efekt synergiczny (na czym poelga) 6. Def otoczenia 7. Klasyfikacja otoczenia 8...

Nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 1 strony. Nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej Istotną tendencją w rozwoju rachunkowości zarządczej jest przesunięcie akcentu na generowanie informacji dotyczących otoczenia organizacji, na wspomaganie dostosowania jednostki do konkurencyjnego rynku...

Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1869

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej Podstawowym celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie - w postaci sprawozdań finansowych - informacji o kondycji finansowej jednostki, o jej potencjale dochodowym, płynności, wy...

Bilans - zasady sporządzania i omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. ZASADY SPORZĄDZANIA BIALNSU Sytuacja finansowa jednostki uzależniona jest od: Kontrolowanych przez jednostkę zasobów ekonomicznych- informacje te są pomocne przy przewidywaniu zdolności jednostki do wypracowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ...

Konta wynikowe i wynik finansowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 4 stron. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa jest jego wynik finansowy , ustalany przez porównanie przychodów z kosztami uzyskania przychodów. Do ujmowania operacji wywierających...

Operacje gospodarcze - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3199

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. OPERACJE GOSPODARCZE Jest to udokumentowane zdarzenie gospodarcze, które powoduje zmiany aktywów/ lub i pasywów. Zdarzenie jest szersze operacja węższa Operacje gospodarcze dzielą się na...

Aktualna i przyszła wartośc pieniądza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Zbroi_ska. Notatka składa się z 0 stron. gdzie: P - obecna kwota pieniędzy, n - liczba okresów (najczęściej lat), r - stopa procentowa za dany jeden okres, F - przyszła nominalna kwota pieniędzy na koniec n-tego okresu (wartość przyszła). Powyższy wzór na przyszłą wartość pieniądza zakłada, ż...

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

PODSTAWOWE WARUNKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Społeczeństwo informacyjne po raz pierwszy zostało zdefiniowane w tzw. Raporcie Bangemana. Tym mianem określa się społeczeństwo nowoczesnego, ...