Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 119

Wnioskowanie dedukcyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

Wnioskowanie dedukcyjne Wnioskowanie, z którego przesłanek wniosek wynika logicznie, tzn. w oparciu o niezawodne schematy wnioskowania, nazywa się wnioskowaniem dedukcyjnym. O niezawodności wnioskowania dedukcyjnego decyduje niezawodność schematu logicznego, według którego ono przebiega. W procesie...

Wnioskowanie logiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 840

Wnioskowanie logiczne Szczególnym przypadkiem wnioskowania jest znane nam już wynikanie logiczne. Poznaliśmy wiele różnych schematów wnioskowania, opartych na wynikaniu logicznym, między innymi schemat zwany modus ponendo ponens, modu...

Wnioskowanie przez analogię

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Wnioskowanie przez analogię Wnioskowanie przez analogię przypomina wnioskowanie przez indukcję enumeracyjną niezupełną, ale nie do końca. W wnioskowaniu przez indukcję enumeracyjną niezupełną z tego, że pewna prawidłowość wystąpiła w n przypadkach, wnioskuje się, że potwierdzi się ona w każdym przy...

Wnioskowanie przez indukcję enumeracyjną niezupełną

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1680

Wnioskowanie przez indukcję enumeracyjną niezupełną Wnioskowanie przez indukcję enumeracyjną niezupełną polega na tym, że na podstawie zdań jednostkowych przypisujących pewną własność P poszczególnym przedmiotom S 1 , S 2 , S 3 , ..., S n , z których każdy należy do klasy przedmiotów S, dochodzi si...

Wnioskowanie redukcyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2121

Wnioskowanie redukcyjne Szczególną postacią wnioskowania uprawdopodobniającego jest wnioskowanie redukcyjne (inwersyjne). Wnioskowanie redukcyjne zilustrujemy przykładem, który opisuje sytuację, z jaką sami bardzo często mamy do czynienia. Często nam się zdarza, że jesteśmy zajęci lekturą i zapomin...

Wnioskowanie statystyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595

Wnioskowanie statystyczne Wnioskowanie przez indukcję enumeracyjną niezupełną przypomina jeszcze jeden typ wnioskowania, a mianowicie wnioskowanie statystyczne, które na ogół wszyscy znają. Tą metodą, między innymi, ocenia np. po...

Wnioskowanie uprawdopodobniajace

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Wnioskowanie uprawdopodobniające Wnioskowanie dedukcyjne, uprzednio przedstawione, jest subiektywnie pewne - prawdziwość przesłanek zapewnia prawdziwość wniosku. Z prawdziwych przesłanek zawsze otrzymamy absolutnie prawdziwy wniosek - gwarantuje nam to niezawodny schemat logicznego wnioskowania. Je...

Zagadnienie definicji. Definicje nominalne i realne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Zagadnienie definicji. Definicje nominalne i realne Wyraz „definicja” bywa używany w co najmniej dwóch różnych kontekstach znaczeniowych. Można mianowicie mówić o definicjach wyrazów (np. o definicji wyrazu „administracja”, „ekonomia”, „filozofia”, „logika” itd.), albo o definicjach przedmiotów rea...

Zasada racji dostatecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Zasada racji dostatecznej Z powyższym zagadnieniem uzasadniania twierdzeń wiąże się zasada racji dostatecznej. Rzecz w tym, krótko mówiąc, że nie powinno się przyjmować za prawdziwe żadnych twierdzeń bez ich należytego uzasadnienia. Każde twierdzenie i każde zdanie winno być należycie uzasadnione z...

Zdania analityczne i syntetyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Zdania analityczne i syntetyczne Specjalną kategorię zdań stanowią zdania analityczne. O prawdziwości tych zdań nie decyduje ich zgodność ze stanem faktycznym, lecz ich wewnętrzna budowa i znaczenie użytych w nich wyrażeń. Analitycznym jest np. zdanie: „