Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 111

Charakterystyka pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Charakterystyka pracy biurowej Pojęcie biurokracji Twórcą modelu idealnej biurokracji był Max Weber. Według niego biurokracja to celowo określona, abstrakcyjna konstrukcja myślowa, opisująca budowę i funkcjonowanie instytucji biurowej, w której pracujący ludzie jako urzędnicy ściśle podporządkowu...

Dokumenty informacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Dokumenty informacyjne Pisma informacyjne powinny zawierać wyczerpujące informacje, a jednocześnie być zwięzłe i krótkie. Należą do nich np.: listy reklamowe, zawiadomienia, komunikaty, notatki, sprawozdania, protokoły, podania, prośby, postanowienia, decyzje. Protokół to pismo, które: Ü dokła...

Dokumenty oferty pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Dokumenty oferty pracy Dokumenty, które wymagane są podczas ubiegania się o pracę to życiorys zawodowy i list motywacyjny. Curriculum vitae Zawiera następujące elementy: Ü dane osobo...

Elektroniczna transmisja danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Elektroniczna transmisja danych Transmisja danych jest procesem zachodzącym w określonym systemie komunikacji. W odniesieniu do danych cyfrowych jest to przede wszystkim techniczne i organizacyjne środowisko sieciowe. Przesył danych polega w nim na transmisji pakietów danych, które są w trakcie p...

Elektroniczna wymiana a transmisja danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Elektroniczna wymiana a transmisja danych No ś niki informacji w postaci cyfrowej maj ą charakter materialny - fizyczny i niematerialny - logiczny. Fizyczne no ś niki informacji cyfrowej obejmuj ą no ś niki statyczne (stabilne - trwałe) - s ą to materiały słu żą ce do utrwalania danych, okre ś lane...

Elektroniczna wymiana danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Elektroniczna wymiana danych Informacja występuje w porcjach zwanych wiadomościami lub komunikatami. Wiadomości i komunikaty można dzielić na części, z których każda będzie zawierała informację. Minimalna wiadomość, której dalszy podział na części prowadzi do obiektów językowych nie zawierających...

Elektroniczne narzędzia pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Elektroniczne narz ę dzia pracy Elektronika W postępie technicznym wiodącą rolę odegrała i nadal jeszcze odgrywa energia elektryczna. Podstawę współczesnej kultury technicznej tworzy elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacj...

Elektroniczny nośnik informacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Elektroniczny no ś nik informacji Informacja jest przenoszona w czasie, poprzez zapamiętywanie i magazynowanie oraz w przestrzeni, poprzez przekaz i komunikowanie. Dokonuje się to za pośrednictwem określonych przedmiotów i zjawisk materialnych, zwanych nośnikami informacji i środkami komunikacji....

Elektroniczny obieg dokumentów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Transformacja od biurokracji do informacji Procesy informacyjne, na które składają się wszelkie czynności przetwarzania informacji, począwszy od gromadzenia danych (odnotowywania poszczególnych faktów) aż po przekaz wiedzy (udostępnienie opracowanego przekazu), stanowią niezbędne zaplecze wszystk...

Elektroniczny zapis danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Elektroniczny zapis danych Każda wiadomość jest fizycznie odwzorowana w jakimś materialnym obiekcie, zwanym materialnym nośnikiem informacji. Dlatego gromadzenie informacji jest też procesem materialnym lub energetycznym, polegającym na zbieraniu nośników informacji. Stąd proces gromadzenia infor...