Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 110

Ruch socjalistyczny, ludowy, narodowy i konserwatywny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2198

RUCH SOCJALISTYCZNY LUDOWY NARODOWY I KONSERWATYWNY Ruch socjalistyczny: największą i najważniejszą warstwą społeczną jest proletariat suwerenem społeczeństwo reprezentowane w parlamencie rozbudowane prawa socjalne: 40-godzinny tydzień pracy ubezpieczenia społeczne kodyfikacja prawa pracy zak...

Zasady demokracji ateńskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2968

Zasady demokracji ateńskiej 1. Wolność - obywatelstwo - bez niewolników, cudzoziemców, kobiet, dzieci - tylko mężczyźni urodzeni w Atenach - isegoria - wolność słowa - wolność słowa gwarancją zgody - obywatele znają nawzajem swoje poglądy 2. Równość - izonomia - równość wobec prawa - z mocy ...

Drogi realizacji wizji państwa w ujęciu socjalistów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Drogi realizacji wizji państwa w ujęciu socjalistów (rewolucja czy demokracja parlamentarna); ludowców (parlamentaryzm, samorząd, spółdzielczość); endecji (państwo narodowe); sanacji (państwo uspołecznione). Większość ugrupowań opowiadała się za d...

Środki komunikacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1302

Ś rodki komunikacji Informacja, która ze swej istoty jest niematerialna, przenoszona jest w czasie i przestrzeni, za pośrednictwem obiektów i zjawisk materialnych, Fizycznymi, a więc materialnymi, nośnikami informacji są związane z nią sygnały. Wymiana informacji następuje poprzez fizyczny przeka...

Środki techniczne pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2702

Środki techniczne pracy biurowej Poza typowymi urządzeniami technicznymi, takim jak np.: komputer, faks, telefon, kserokopiarka, czy niszczarka nieodzownymi narzędziami pracy sekretarki...

BHP w biurze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1638

BHP w biurze Podstawy prawne ochrony pracy zawarte są w KP, który jest podzielony na działy. W dziale VIII znajduje się ochrona pracy kobiet. W dziale IX znajdują się informacje, dotyczące zatrudnienia młodocianych. W dziale X znajdują się przepisy dotyczące bhp określające prawa i obowiązki pracod...

Biuro w strukturze organizacyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

Biuro w strukturze organizacyjnej Pod pojęciem struktury organizacyjnej firmy rozumie się jej wewnętrzną budowę oraz współzależność i powiązania komórek organizacyjnych. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa struktura organizacyjna obejmuje odpowiednio komórki organizacyjne, piony i wydział...

Cechy i elementy pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

Cechy pracy biurowej Praca biurowa ma charakter: materialny i formalny, techniczny i organizacyjny, manualny i zautomatyzowany, osobowy i rzeczowy, indywidualny i zespołowy, praktyczny i teoretyczny, realny i wirtualny, opisowy i normatywny, jakościowy i ilościowy, prosty i złożony, czyn...

Cele i zakres pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

Zakres dyscypliny Techniki pracy biurowej obejmują: organizację pracy biura, określenie przedmiotu pracy - statut, plan pracy, zgłoszenie podział kompetencji - regulamin organizacyjny, porządek pracy - regulamin pracy, motywację pracy...

Charakter komunikacji elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Charakter komunikacji elektronicznej Na obrót prawny składa się nie tylko doniosła prawnie informacja, ale również prawnie uznana (dozwolona albo niezabroniona w danych stosunkach) forma komunikacji pomiędzy podmiotami prywatnymi, pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi oraz pomiędzy podmiot...