Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 109

Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konse...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konserwatystów. Endecja ND miała korzenie świeckie,.Poczatkowo nie przykładano dużej wagi do religii. Wydanie w 1927 r. broszury „Kościół, Naród, Państwo” zmieniło tą sytacje. Wpływ doktryny kościelniej był motywacją dla idei nierozłą...

Spółdzielczość w Myśli Politycznej ludowców i socjalistów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Spółdzielczość w Myśli Politycznej ludowców i socjalistó w Ludowcy: W spółdzielczości ludowcy upatrywali się swego rodzaju łącznik między rozwojem rolnictwa i przemysłu. Spółdzielczość obejmowały niektóre sfery działalności związane zarówno z rolnictwem, jak i przemysłem: drobny i średni przemysł...

Wizja państwa idealnego Platona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 651

Wizja państwa idealnego Platona - „Państwo” Kształt piramidy (struktura hierarchiczna odzwierciedlająca moralne i intelektualne nierówności ludzi) - odpowiada trójpodziałowi duszy - wiedza (złoto) - odwaga (srebro) - praca (brąz) - żadna grupa nie osiągnie sama doskonałości, razem tworzą harmoni...

Wizje kształtu terytorialnego Polski do 1918r

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Wizje kształtu terytorialnego Polski do 1918r. : konserwatyści, endecja, ludowcy, socjaliści. Polska historyczna czy etnograficzna. Koncepcja federalistyczna i inkorporacyjna. W XIX w. odwoływano się do wizji granic sprzed 1772r. J.Lelewel uważał, że albo Polska odzyska wszystkie ziemie albo wcale ...

Wizje ustrojowe podczas II wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Wizje ustrojowe podczas II wojny światowej: rząd na emigracji i PPR. Wizje ustrojowe podczas II WŚ zeszły ba drugi plan. Rząd na emigracji - PPS, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe musiały znaleźć kompromis. Deklaracje: Rząd Sikorskiego 1939r. - deklaracje - odbudowane pań...

Wizje ustroju niepodległej Polski w okresie zaborów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Wizje ustroju niepodległej Polski w okresie zaborów: nurt zachowawczy (A. Czartoryski, konserwatyści krakowscy) i nurt demokratyczny (J. Lelewel, TDP, endecja, ludowcy, PPS). Nurt zachowawczy - nawiązywał do wzorów I RP (I połowa XIX w.) Adam Czartoryski - nawiązanie do Konstytucji 3 Maja. Przyczyn...

Wizje ustroju w okresie II Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Wizje ustroju w okresie II Rzeczpospolitej SOCJALIŚCI - dla PPS punktem wyjścia było połączenie zasad demokracji i socjalizmu oraz niepodległości. PPS dążyła do Polski niepodległej, demokratycznej, w której socjalizm chciano wprowadzić poprzez stopniowe reformy gospodarcze. Zdawano sobie sprawę, że...

Założenia ideologii agraryzmu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2184

Założenia ideologii agraryzmu. Agraryzm Doktryna społeczno-polityczna, a także oparty na niej ruch społeczno-polityczny, rozwijający się na początku XX w. oraz w okresie międzywojennym, głównie w Niemczech i krajach Europy Środkowo-Wschodniej (m...

Historia doktryn politycznych i prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1568

MYŚL POLITYCZNA Historia doktryn politycznych i prawnych Myśl polityczna - to idee i ideologie wykorzystywane lub mogące być wykorzystane przez ruchy społ. jako cele ich działań Idee polityczne - jako przewodnie tr...

Piłsudski wobec Rosji i Niemiec

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

J. Piłsudski wobec Rosji i Niemiec. Przed rokiem 1918 Piłsudski był zwolennikiem ruchu proaustriackiego (grupa niepodległościowa), upatrującego drogę do niepodległości w oparciu o walkę zbrojną u boku państw centralnych. W kwestii granic zachodnich wiedział, że pole manewru jest małe, granica z Ni...