Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 108

Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej: stanowisko ugrupowań rządu na emigracji i PPR. Z książki: Najpełniejszy i najbardziej udokumentowany program zmian terytorialnych przedstawiał ośrodek rządowy. Nowe granice Polski miały być przede wszystkim bezpieczniejsze ,ale także powinny być ...

Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej: aktywiści, pasywiści, rewolucjoniści Aktywiści - obóz związany z Austro-Węgrami. Nazwa - zakładali aktywna role Polaków poprzez czyn zbrojny u boku Austro-Węgier. Oczekiwano powstania Austria-...

Kwestia socjalna w myśli politycznej PPS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Kwestia socjalna w myśli politycznej PPS. PPS stawiała ideę niepodległej Rzeczypospolitej demokratycznej. PPS zakładala, że w Polsce musi istnieć demokratyczne prawo wyborcze, które pozwoli wyłonic Parlament i zdecydować o formie ustroju. Polska miała być państwem praw obywatelskich -wolność słowa,...

Mniejszości narodowe w myśli politycznej II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Mniejszości narodowe w myśli politycznej II RP (endecja, ludowcy, sanacja, socjaliści) oraz podczas II wojny światowej (ugrupowania rządu na emigracji i PPR). II RP ENDECJA Przedstawiała najbardziej wykrystalizowane stanowisko wobec problemu mniejszości. Istotą myśli politycznej endeków była idea p...

Myśl polityczna i prawna sofistów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

Myśl polityczna i prawna sofistów Sofiści - wędrowni nauczyciele, pojawili się w epoce demokracji w Atenach - efekt ustroju demokratycznego ( zapotrzebowanie - o karierze politycznej myślały warstwy niższe) - nauczają sztuki prowadzenia publicznej debaty - przekonywanie, dobór argumentów - nauc...

Myśl polityczna i prawna starożytnej Grecji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1365

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA STAROŻYTNEJ GRECJI Kontekst polityczny greckiej refleksji starożytnej Pierwsza uporządkowana refleksja dotycząca: - podziału prawa (natury i pozytywne) - koncepcja wolności, równości, sprawiedliwości - demokra...

Naród i państwo w myśli politycznej Romana Dmowskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

Naród i państwo w myśli politycznej Romana Dmowskiego. Naród zajmował centralną pozycję w myśli politycznej Dmowskiego, jak i całej endecji. Uznawał go za najwyższą wartość, której należy się podporządkować. To naród wyraża chęć stworzenia państwa, które jest jego własnością. Spójność narodowa pańs...

Platon, Sokrates-idee

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

PLATON - V/IV w. p.n.e. - prawdziwe imię Arystokles - ateński arystokrata, przekonania konserwatywne, - negatywny stosunek do demokracji ateńskiej (uczeń Sokratesa, konserwatyzm) Sokrates - młodych ludzi należy nauczać cnoty (=mądroś...

Pojęcie myśli politycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

Pojęcie myśli politycznej, twórcy, źródła, podstawowe kategorie Myśl polityczna - refleksja nad tą sferą działania, która wiąże się ze sferą sprawowania władzy, sferą polityki. Andrzej Zybertowicz - wszelkie wypowiedzi dotyczące sfery polityki. Marcin Król - obejmuje wszelkie publiczne zachowania...

Postacie polskiej myśli politycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

POSTACIE POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ Edward Abramowski - w zasadzie anarchista, chociaż sam się nigdy tym mianem nie określił. krytyka państwa i władzy państwo uciska i tępi indywidualność ludzi państwo jest źródłem ludzkiej nędzy destrukcyjny charakter państwa przeciwstawianie się używaniu prz...