Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 104

Galicja-okres autonomiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

GALICJA - OKRES AUTONOMICZNY (II POŁ. XIX W.) Austria do połowy XIX w. była państwem absolutnym. Administracja centralna i terenowa stosowała rozmaite środki służące wynarodowieniu ludności polskiej. W II poł. XIX w. nastąpiły jednak istotne przeobrażenia ustrojowe: 1860 r. - Austria staje się mon...

Druga Rzeczpospolita

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

II RZECZPOSPOLITA GŁOWA PAŃSTWA od 14.11.1918 r. Był to okres rządów dyktatorskich Tymczasowego Naczelnika Państwa. Podstawą tych rządów był wydany przez Piłsudskiego dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej z 22.1...

Komisje Wielkie i Porządkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

KOMISJE WIELKIE Zarząd kraju na szczeblu centralnym został oddany Komisjom Wielkim. Zniesiono Unię więc te Komisje otrzymały nazwę Obojga Narodów. Były 4 Komisje: Komisja Edukacji Narodowej (powstała w 1773 r.), Komisja Policj...

Kontrola administracji w II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1960

KONTROLA ADMINISTRACJI W II RP W II RP administracja publiczna podlegała: kontroli wewnętrznej - była dokonywana w ramach administracji, która była strukturą hierarchiczną: organ hierarchicznie niższy był kontrolowany przez organ hierarchicznie wyższy, kontroli zewnętrznej - kontrolujący organ st...

Księstwo Warszawskie - król, administacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1386

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE W lipcu 1807 r. Napoleon wezwał Komisję Rządzącą do Drezna i poinformował ją, że zostanie utworzone Księstwo Warszawskie. Już wówczas gotował była Konstytucja Księstwa, którą Napoleon podpisał 22.07.1807 r. i przekazał członkom Komisji Rządzącej. Była to więc konstytucja oktroj...

Periodyzacja historii ustroju państwa polskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3122

ADMINISTRACJA - z łac. Administrare - kierować, ministrare - usługiwać POJĘCIE ADMINISTRACJI Trwała działalność mająca na celu zarządzanie czyimiś sprawami Kierownicze organy jakiejś instytucji (aparat administracyjny) korpus urzędniczy ROZRÓŻNIENIE administracja publiczna - państwowa, dzieli s...

Królestwo Polskie-podział terytorialny i administracja terenowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1512

PODZIAŁ TERYTORIALNY KRÓLESTWA I ADMINISTRACJA TERENOWA Konstytucja Królestwa nawiązywała do tradycji przedrozbiorowej wprowadzając podział na 8 województw: krakowskie województwo królewskie (ze stolicą w Miechowie, później w Kielcach), województwo sandomierskie, województwo lubelskie, wojewódz...

Postępowanie administracyjne-początki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Początki postępowania administracyjnego należy szukać w praktyce monarchii absolutnej. Administrację cechował centralizm - władza wykonawcza była w rękach monarchy, a urzędnicy wykonywali jego wolę. Gdy urz...

Rady narodowe i samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

RADY NARODOWE I SAMORZĄD TERYTORIALNY Struktura i nazwa polskich Rad Narodowych były wzorowane na Związku Radzieckim i stanowiły zasadniczą strukturę państwa. Krajowa Rada Narodowa została stworzona jeszcze w czasie okupacji, jednak ...

Sądownictwo administracyjne w II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1918

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W II RP Konstytucja marcowa przewidywała w art. 73: powołanie wieloinstancyjnego sądownictwa administracyjnego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele, uczestnictwo czynnika obywatelskiego obok sędziowskiego w orzekaniu, zajmowanie się przez sądownictwo admi...