Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 102

Istota i rodzaje pomiaru

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1673

1 . Istota i rodzaje pomiaru. Pomiar statystyczny - to przyporządkowanie liczb cechom przedmiotów lub osób według pewnych zasad, których prawidłowość można zweryfikować empirycznie. Oznacza to, że za pomocą pomiaru istnieje możliwość liczbowego określenia natężenia pewnych cech lub właściwości. Ro...

Konstrukcja tablic statystycznych-zasady, znaki umowne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4452

1 . Konstrukcja tablic statystycznych, zasady, znaki umowne. Tabela statystyczna- zamknięty układ danych, która zawiera boczek i główkę. Wszystkie pola są wypełnione, nad tabelą pojawia się tytuł i numer. Tytuł informuje o cechach przedstawionych w...

Pojęcie zmiennej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1890

1 . Pojęcie rozkładu zmiennej, typy rozkładu. Rozkład zmiennej ( cechy statystycznej)- przypisywanie do wartości badanej cechy statystycznej odpowiadającej ich liczebności. Rozkład cechy to opis wartości cechy statystycznej przy pomocy...

Wykresy statystyczne-rodzaje, typy konstrukcji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3129

1 . Rodzaje wykresów statystycznych. Typy konstrukcji. WYKRES- jest to graficzna forma rejestracji danych oraz narzędziem prezentacji i analizy uogólnionych informacji statystycznych. Najczęściej Wykresy sporządza się na podstawie tablic statycznych, ale nie mogą być one prostym powtórzeniem zawart...

Zbiorowości statystyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

CZĘŚĆ I Trzy znaczenia słowa statystyka Zestawienie statystyczne danych w postaci tabel i wykresów statystycznych. Statystyczne oznacza tutaj, że ściśle określona jest zbiorowość statystyczna. Dyscyplina naukowa, gałąź matematyki stosowanej, zajmująca się dużymi zbiorowościami statystycznymi. (Mał...

Teoretyczne podstawy wychowania w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2380

WYCHOWANIE - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. W zakres pojęcia wchodzi: * wychowanie naturalne pod wpływem środowiska w którym jednostka funkcjonuje   rodzina , kontakty społeczne, obyczaje, religia * wychowanie instytucjon...

Teoretyczne podstawy wychowania-zagadnienia i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2632

I. 1. Czym zajmuje się teoria wychowania? (to pytanie jest na teście, tak mówiła bynajmniej) Teoria wychowania zajmuje się problematyką celów, treści, metod i organizacji procesów wychowania. Teoria wychowania zajmuje się: 1.Formułowan...

Teoretyczne podstawy wychowania-zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1421

Definicja i struktura sytuacji wychowawczej Sytuacje wychowawcze (Gurycka) - układy rzeczy, ludzi oraz zadań związanych z jednością miejsca i czasu, organizowane w celu zrealizowania założonego projektu osobowości wychowanka przez wychowawcę - reżysera tych sytuacji. Sytuacja wychowawcza jest szcze...

Informacje o przykładowym projekcie unijnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Informacje o projekcie Projekt zakłada odbycie 12-miesięcznego stażu w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach przez 45 niezatrudnionych absolwentów do 25 r. ż. z wybranych gmin woj. łódzkiego  i kompleksowy blok zajęć doradczych (coaching). Adresatami projektu są:  niezatrudnieni absolwenc...

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE ...