Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 101

Projekt ćwiczeń na zaliczenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

EWiP z j. angielskim PROJEKT WŁASNY Write the plural of the following nouns. address tax video radio baby cres wolf shelf hoof scarf ox goose jacket toy tomato deer Correct the mistakes in the underlined Clausem in a-f and name the typ of conditional (zero, 1st, 2nd, 3rd or mixed c...

Ćwiczenia z mowy zależnej-język angielski 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

EWiP z j. angielskim rok 3, 1 o Reported Speech Turn the following sentences into reported speech. Tom says `I Reed you.' ………………………………………………………………………………………………… `I was driving to shop' Ann says. ………………………………………………………………………………………………… John says `I'll have done it by Christmas.' ………………………………………………...

Projekt ćwiczeń na zaliczenie z języka angielskiego 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

EwiP z j. ang Gramatyka języka angielskiego Tryb rozkazujący (Imperative) Exercise 1. Mach phrases and make a correct sentences. 1) Open a) the light! 2) Be quiet or b) touch my hair. 3) Switch on c)

Projekt ćwiczeń na zaliczenie z języka angielskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

EWiP z angielskim, III rok, I stopień, THE ADVERBS: Ecercise 1: Write the comparative and superlative forms of the following adverbs. adverb comparative seperlative FAST WARMLY PETRIFIED SUNNY CLOSE NICE STRONGLY SUDDEN CAUTIOUS CHEERFUL PRESENT SIMPLE, PRASENT CONTINUOUS, PRESENT PERFECT SIMPLE AN...

Metodologia badań empirycznych-test zaliczeniowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1575

Wymień metody badań stosowane w pedagogice. Sformułuj problem badawczy w postaci pytania rozstrzygnięcia. Zmienna niezależna to... Wskaźniki empiryczne: a) wskazują na zmienne dające się łatwo i bezpośrednio zaobserwować b) wynikają z definicji badanej zmiennej c) odnoszą się do zjawisk bezpoś...

Conflict of the Faculties

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Pedagogika Rok I, II o Conflict of the Faculties Bourdieu oświadcza, że profesorowie uniwersytetów, zgodnie z posiadaniem kapitału kulturowego, usytuowani są na poziomie podrzędnym w stosunku do dyrektorów z branży, ale zajmują dominującą pozyc...

Pedagogika ogólna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

Pojęcia wypracowane na gruncie pedagogiki emancypacyjnej: potencjał emancypacyjny, funkcje i sprawności emancypacyjne, kompetencja emancypacyjna i jej składniki (innowacyjność, racjonalność i odwaga), izonomia; Poczucie podmiotowości i jej korelaty (moc sprawcza, własne preferencje, ponoszenie kon...

Pedagogika społeczna w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1463

Założenie prorodzinnego systemu opieki: - pomoc rodzinie a nie samemu dziecku - w razie konieczności odseparowania dziecka z rodziny istotnym jest pozyskanie zastępczego środowiska rodzinnego - polityka państwa która ma wspierać rodziców w wychowaniu młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i ...

Psychologia w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Psychologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 868

rozwój - proces długotrwałych przemian w toku którego obiekty przechodzą od stanów niższych, prostszych, mniej doskonałych,  do stanów bardziej złożonych doskonalszych pod określonym względem. rozwój - proces kierunkowych przemian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie występujące etapy przem...

Badanie statystyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

Kolejne etapy badania statystycznego Badanie statystyczne to ogół czynności zmierzających do poznania określonej zbiorowości statystycznej ze względu na jedną lub więcej cech. Badanie statystyczne obejmuje cztery etapy 4: I. PROJEKTOWANIE BADANIA: 1. Określenie celu diagnostycznego i praktyczneg...