Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 100

Związki funkcjonalne i korelacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

1. Różnica pomiędzy związkiem funkcjonalnym a korelacyjnym. Metody oceny korelacji pomiędzy zmiennymi Związek korelacyjny- jest wyrazem zmian zachodzących jednocześnie w dwóch obserwowanych cechach (zmiennych) dotyczących tej samej jednostki. Obserwacje dokonywane są parami. Badanie związków korela...

Cztery filary edukacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Kula
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4081

Raport dla UNESCO   Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku  pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa  „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”  (fragment pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej wersji Raportu, wydanej przez  Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998 r.)  Peł...

Człowiek istotą społeczną-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jacek Turowski
 • Socjologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1519

Jan Turowski „Człowiek istotą społeczną” Na czym polega koncepcja teologiczna i socjologiczna? k. socjologiczna - jednostka ludzka zyskuje człowieczeństwo, „ludzkość” dopiero dzięki życiu społecznemu, w procesie wychowania i socjalizacji k. teologiczna - człowiek jako dzieło Boga, rodząc się jest ...

Scenariusz inscenizacji pt. „Spotkanie bajek”

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Krystyna Perz
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 4501

Scenariusz inscenizacji pt. „Spotkanie bajek”. PIOSENKA - „ WITAJCIE W NASZEJ BAJCE ”(na melodię „Na Wyspach Bergamutach” ). Witajcie w naszej bajce, Smerf zagra na fujarce, Biedronka nam z...

Scenariusz inscenizacji "Witajcie w naszej bajce"

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Krystyna Perz
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Scenariusz inscenizacji "Witajcie w naszej bajce" Osoby : Chłopiec, Hermiona, Harry, Kaczka-dziwaczka, Samochwała, Kłamczucha, Skarżypyta, Koziołeczek. Scenografia : materac przykryty kocem, porozrzucane wokół zabawki, na stoliku książki...

RODZAJE HIPOTEKI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

RODZAJE HIPOTEKI Ze względu na sposób powstania 1) UMOWNA Powstaje na drodze umowy, której stronami są: - wierzyciel, - właściciel nieruchomości, która ma być obciążona lub inna osoba uprawniona. Forma: Art. 245 §2 kc. Zasada: realny charakter- konieczny jest konstytutywny wpis do księgi wieczystej...

Ewolucjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554

Ewolucjonizm - czyli orientacja teoretyczna, której podstawowym paradygmatem teorii kultury jest koncepcja ewolucji kulturowej. Jest źródłem zmienności kultury ludzkiej oraz powoduje wszechstronny rozwój od form prostych do złożonych. Jest ni...

Rozwój antropologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1505

Antropologia kulturowa - dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych dział...

Etyka w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Etyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2149

. Koncepcje etyczne na przestrzeni wieków Sokrates : nazywany ojcem etyki; przedmiotem etytki jest powinność moralna ludzkiego działania. Utożsamia się z tym co jest człowiekowi należne ze względu na jego godność. Każdy człowiek powinien kierować się głosem sumienia. Do utworzenia systemu etyki pro...

Ćwiczenia z mowy zależnej- język angielski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

EWiP z angielskim, III rok, I stopień Exercise 1: Circle the correct alternative: Jonh said “ It' s a great comedy film.” He told….. That it was great comedy film Said it was a great comedy film Me that it was a great comedy film Justin said “I'm s...