Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 71

Analiza strategiczna - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1708

ANALIZA STRATEGICZNA Analiza strategiczna przedsiębiorstwa jest podstawą formułowania strategii gospodarczej. Pozwala bowiem na identyfikację czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętzrnych determinujących kształt strategii, zarówno pozytywnie jak i negatywnie oraz ocenę siły ich oddziaływania...

Swobodny przepływ usług w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Swobodny przepływ usług w świetle dyrektyw Unii Europejskiej Streszczenie postanowień ogólnych Dzień 31 grudnia 2002 został przyjęty przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jako data gotowości do członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Strona polska akceptuje i wdroży wszelkie postanowie...

Subsydiarność w Uni

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Subsydiarność Subsydiarność jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. W uproszczeniu zasada ta oznacza, że na szczeblu wspólnotowym powinny być podejmowane tylko te działania, które zapewniają większą skuteczność i efektywność, niż w przypadku, gdyby prowadzenie stosownych ak...

Historia myśli ekonomicznej - rewolucja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770

Rewolucja subiektywno-marginalistyczna W II połowie XIX w. ekonomia klasyczna znalazła się w stanie stagnacji, gospodarki opisywane klasyczną teorią ekonomiczną, coraz częściej doświadczały kryzysów gospodarczych. Nie była to więc syt...

Nurt postimpresjonistyczny w sztuce i konsekwencje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1267

Nurt p ostimpresjoni styczny w sztuce i jego konsekwencje (różne tradycje formalizmu, koloryzm, odmiany abstrakcji) Postimpresjonizm (czyli sztuka po impresjonizmie) - terminem tym określa się różne zjawiska w sztuce francuskiej na przeł...

Sztuka XX wieku protoekspresjonizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

PROTOEKSPRESJONIZM -emocjonalny stosunek do tematu -wyrażenie poprzez obraz swojego wnętrza psychicznego -ekspresja koloru i linii -deformacja Henri Toulouse Lautrec Monfa Szkicował karykatury, początkowo maluje w ciemnej tonacji jednak pod wpływem Maneta rozjaśnia paletę, odtwarza życie ws...

Realizm socjalistyczny w malarstwie radzieckim

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

REALIZM SOCJALISTYCZNY W MALARSTWIE RADZIECKIM Po rewolucji październikowej pojawiają się tendencje do stworzenia sztuki zaangażowanej społecznie i politycznie. Nacisk na propagandowy i agitatorski charakter nowej sztuki rosyjsk...

Sztuka XX wieku rzeźba

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2002

RZEŹBA Tendencje na przełomie XIX i XX w W rzeźbie XIX w przeważają tendencje klasycystyczne Nurt romantyczny Francois Rude David d'Angers W trzeciej ćwierci XIX w pojawiają się dążenia realistyczne i nawiązania do baroku Honore Daumier Cykl 36 popiersi członków francuskiego parlamentu 18...

Sztuka abstrakcyjna w XX-leciu międzywojennym

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

SZTUKA ABSTRAKCYNA W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM Po I wojnie światowej przypada krótki okres żywego zainteresowania sztuką abstrakcyjną w różnych środowiskach awangardowych. Cercle et Carre 1929 Międzynarodowa grupa założona przez urugwajskiego malarza Joaquina Torres-Garcia, której zadaniem miało ...

Czas w kulturze - pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Pojęcia Traditio hebraica, Christiana, pagana KONWERGENCJE (łac. convergere, zbierać się, upodabniać się) - brak bezpośredniej zależności między tekstami, bieżność, nie można wykazać bezpośredniej zależności FILIACJA - w nauce o literaturze ustalanie związków między różnymi przekazami tekstu dan...