Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 65

Planeta Slumsów opracowanie cz. 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1771

Planeta Slumsów Rozdział 1. Przesilenie miejskie Od ok 2005 roku ludność miejsca zaczęła przeważać nad wiejską. Ziemia urbanizuje się szybciej niż było to przewidywane. W 1956 roku było 86 ponad milionowych miast. Dziś jest ich ok 400 a do 2015 b...

Choroba jako metafora

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Sonntag - choroba jako metafora Choroba to nocna półkula życia, jednak przynależymy do obydwu światów - świata zdrowych i chorych. Istnieją różne sposoby wykorzystania choroby w formie przenośni. Istnieją dwie choroby w historii ludzkości spowite szczególnym kostiumem metafory - gruźlica oraz ra...

Finanse międzynarodowe - SEGMENTY RYNKU FIN.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

RYNEK WALUTOWY - zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest r ozproszony : geograficznie- jest zespołem ...

Finanse międzynarodowe - test - Kurs stały

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2296

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: brak rynku walutowego funkcjonuje rynek walutowy brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to: rewalua...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test - Teoria Heckschera-Ohlina

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1988

Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w: zamożności pomiędzy krajami, poziomie technologii, wydajności pracy, żadna z powyższych. Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany odbywającej się pomiędzy: krajami wysoko rozwin...

Rozliczenia międzynarodowe - Barter

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych). Rozliczenia mogą b...

Ryzyko bankowe - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

TEMATY: Ryzyko w działalności bankowej. Funkcje kapitałów własnych w bankach komercyjnych. Bankowe operacje pośredniczące. Operacje aktywne i operacje pasywne. 5. Rola systemu bankowego w gospodarce rynkowej. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ RYZYKO BANKOWE oznacza brak pewności wynikający z tego, że ...

Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkow

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe 1. Organizacja rozliczeń pieniężnych. Organizacja rozliczeń pieniężnych wynika z całokształtu stosunków gospodarczych. Rozliczenia pieniężne polegają na przemieszczaniu zasobów pieniężnych w postaci strumieni pieniężnych, które w rozliczeniach bezgotówkowych p...

Pieniądz i współczesny system bankowy - Kontrola monetarna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY I. DEFINICJA PIENIĄDZA. Wszystkie społeczeństwa od niepamiętnych czasów używają pieniądza w takiej czy innej postaci. Pieniądz jest bardzo specyficznym rodzajem aktywów czy środkiem przechowywania bogactwa. Przychód z posiadania pieniądza jest zazwyczaj bardzo...

Nadpłynność systemu bankowego - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Nadpłynność systemu bankowego WSTĘP Polityka pieniężna banku centralnego może być definiowana w węższym i szerszym znaczeniu. W znaczeniu szerszym, polityka pieniężna to przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie ustroju (systemu) monetarnego kraju. Cele i zadania systemowej polityki pieniężnej...