Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 60

Dokumentacja osobowa - referat

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Dokumentacja współczesna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2751

Jest to referat na temat dokumentacji osobowej w ramach ćwiczeń z dokumentacji współczesnej. Taki referat jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. Zawiera on 4 obowiązkowe punkty jakie pani profesor prosiła opracować, czyli: 1. Podstaw prawna; 2. Gdzie ta dokumentacje powstaje; 3. Typy i rodzaje dokume...

Referat na temat PTTK jako ośrodka dokumentacyjnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Władysław Stępniak
 • Archiwa społeczne i ośrodki dokumentacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2583

Referat opisuje krótko cele i charakterystykę działania organizacji. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Władysław Stępniak. Uwaga poświęcona jest przede wszystkim dokumentacji wytwarzanej przez PTTK i jego działalności dokumentacyjnej. Uwaga zwrócona została też na strukturę władz organizacji, gdyż wytw...

Referat pt. "Metodyka opracowania akt bankowych"

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr prof hab. Wiesława Kwiatkowska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Plan pracy: 1. Organizacja banków po reformie bankowej i jej wpływ na dokumentację. 2. Rodzaje dokumentacji wytwarzanej przez banki. 3. Opracowanie akt bankowych w przepisach metodycznych. 4. Opracowanie akt bankowych w praktyce. 5. Przydatność naukowa akt bankowych. Referat obejmuje 6 stron...

Notatki z wykładu Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 2842
Wyświetleń: 11067

Są to notatki z wykładu w formie pliku tekstowego wraz z zagadnieniami. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Halina Robótka. Dokument z opracowaniem ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego, selekcja, cele selekcji, zasady selekcji, metody i narzędzia se...

Opracowania wybranych tekstów Herdera i Kanta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Modrzejewska
 • Filozofia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3325

Opracowania własne na podstawie oryginalnych tekstów w polskim tłumaczeniu. Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim a prowadzi je dr Magdalena Modrzejewska. Notatka porusza zagadnienia takie jak: przejście w zakresie moralności od pospolitego poznania rozumowego do poznania filozof...

Hippisi i inne grupy kontrkultury

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Mirosław Ustrzycki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2331

Kurs jest historycznym ujęciem idei i dokonań ruchów kontrkultury począwszy od beatników ,poprzez hippisów, punków, skinów, mniejszości seksualne, aż do alterglobalistów od końca lat 50. XX wieku do dziś. Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim a prowadzi je dr Mirosław Ustrzycki. Doku...

Opracowanie pytań na egzamin ze Wstępu do migracji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. prof.UJ Dorota Praszałowicz
 • Etniczność i migracje we Włoszech
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3493

Opracowanie podanych przez Panią profesor zagadnień, które należało przygotować do egzaminu z przedmiotu "Wstęp do migracji". Na egzaminie pojawiły się te same zagadnienia. Zajęcia prowadzi dr hab. Dorota Praszałowicz a zajęcia są prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim. Notatka wyjaśnia...

Notatki z wykładu Mikrobiologia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Marianna Tokarczyk
 • Mikrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2289

a Zajęcia prowadzone są na Collegium Medicum UJ a prowadzi je mgr Marianna Tokarczyk. Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak:metody diagnostyki bakteriologicznej, ocena, hodowla, podłoża hodowlane, identyfikacja, metoda PCR, hemoliza w mikrobiologii, drogi zakażenia, pobieranie materiał...

Analiza systemu sterowania produkcji i dystybucji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Edwin Kube
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ANALIZA SYSTEMU STEROWANIA PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ TOWARÓW Model przemieszczania strumienia towarów od producenta do odbiorcy PRODUCENT - HANDEL HURTOWY - HANDEL DETALICZNY - ODBIORCA Każdy z obiektów może zawierać w sobie dodatkowe pod...

Kody kreskowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Hieronim Kubera
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1351

Kody Kreskowe - Historia, budowa i zastosowanie „Zastosowano go w domu towarowym Marsh w Troy, stan Ohio, gdzie pierwszy oznaczony towar przeszedł przez kasę 26 czerwca 1974 roku. Była to ...