Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 57

Konkurencja doskonała - optymalna wielkość produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zgadnienia takie jak: Jaka jest optymalna wielkość produkcji przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej? Wobec tego, że funkcja przychodu w warunkach konkurencji doskonałej jest zaws...

ŻYWIENIOWY KOMITET DORADCZY

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

ŻYWIENIOWY KOMITET DORADCZY W jego skład wchodzą: -zastępca dr do spraw lecznictwa -naczelna pielęgniarka -kierownik zespołu leczenia żywieniowego -kierownik kuchni szpitalnej lub innego zespołu zapewniającego żywienie (np. firma cateri...

ZESPÓŁ LUB SYSTEM OCENY ŻYWIENIA W SZPITALU

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

ZESPÓŁ LUB SYSTEM OCENY ŻYWIENIA W SZPITALU System ten ocenia: 1. Wartość odżywczą podawanych posiłków, ich smak i zachowanie właściwości odżywczych w czasie przygotowywania, transportu i podawania. 2. Stopień spożycia podawanych posiłków i zakres zwrotów (odpadów) do kuchni szpitalnej. 3. Skuteczno...

OSTRE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

OSTRE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Zalecenia żywieniowe: - przez pierwsze 24 godziny: - głodówka - podawanie ogrzanych płynów w tym: - słodzona herbata z cytryną, - słodkie soki owocowe. - druga doba: - podawanie napojów w większych ilościach - podawanie diety kleikowo - owocowej - stop...

Ubezpieczenia podstawowe zagadanienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1190

Rozdział l Jakie funkcje spełniają ubezpieczenia gospodarcze? Na czym polega realizacja tych funkcji? najważniejsza funkcja nazwana ochroną ubezpieczeniową funkcja kompensacyjna- wyrównywanie strat funkcja stymulacyjna -zmniejszenie stopnia zagrożenia ubezpieczonego podmiotu funkcja kontrolna- ko...

Sytuacja finansowa banków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 1999 R. 1. Zakres analizy i uwagi metodologiczne Opracowanie stanowi syntezę analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej banków w 1999 r. Przedstawiono w nim strukturę własnościową banków, w tym udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym oraz krótką informację o ...

Zachowania organizacyjne - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Jaworska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2723

Zachowania Organizacyjne  Wyk a ł d I. 28.IIZachowania organizacyjne to: • szereg dzia a ł   ń i postaw ludzkich w organizacjach, lub • proces uczenia si   ę cz o ł wieka, grupy i ca e ł j organizacji w  r ś odowisku pracy (wg Sikorskiego) • badanie czynników, które wp y ł waj   ą...

Diagnoza środowiska lokalnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Cyboran
 • Diagnozowanie warunków animacji społeczno-kulturowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2219

I. USYTUOWANIE GEOGRAFICZNE OBSZARU Piotrków Trybunalski - miasto znajdujące się w południowo - wschodniej części województwa łódzkiego. Położone na Równinie Piotrkowskiej, nad jednym z dorzeczy Pilicy - rzeką Strawą i jej dopływami - Starwką i Wierzejką, w pobliżu zbiegu historycznych granic Mazo...

WYKŁAD Sentymentalizm w Rosji i główni sentymentaliści rosyjscy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Dębski
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 12341

W treści notatki można trafić na takie zagadnienia jak: sentymentalizm, harmonia świata, Mikołaj Karamzin, opowiadanie, nowela sentymentalna, powieść, dramat, komedia łzawa, dramat mieszczański, Geller, Gesner, Karpiński, Asiński, Bogusławski, Brodziński, Brodecki, Lawrence Stern, podróż sentymenta...

WYKŁAD Twórczość Gribojedowa, początki romantyzmu i A. Puszkin

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Dębski
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4914

Wykład z przedmiotu historia literatury rosyjskiej do 1842 roku, który na UJ w Krakowie prowadzi dr Jan Dębski. Notatka ma 3 strony i jest w formacie doc. Notatka poświęcona jest postaciom Gribojedowa i Puszkina. W jej treści pojawiają się następujące tematy i zagadnienia: początki romantyzmu w Rosj...