Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 48

Nierówności i zróżnicowania społeczne a sposób odżywiania się - prezen...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1428

Socjologia żywienia Nierówności i zróżnicowania społeczne, a sposób odżywiania się i stan zdrowia Definicja zdrowia Wg WHO: ● Stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego ● a nie tylko brak choroby i kalectwa. ● Koncepcja pól zdrowia Lalonda ● ● Nierówność społeczna, ...

Postawy wobec osob otylych, stygmatyzacja, dyskryminacja - prezentacja...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2541

Postawy wobec osób otyłych, stygmatyzacja, dyskryminacja STYGMATYZACJA Proces naznaczania społecznego. Polega na „przyklejaniu etykietki” osobie, w której rozpoznajemy przedstawiciela jakiejś charakterystycznej grupy i przypisywaniu ...

Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie - prezenta...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2520

Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie Socjalizacja jest to proces nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, które obowiązują w danej zbiorowości. Jest to proces uspołeczniania. SOCJALIZACJA PIERWOTNA WTÓRNA Od wielu stuleci uczeni próbują...

WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH - prezentacja st...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2485

WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH A STAN ZDROWIA 1 Pojęcie ‘wsparcia społecznego’ jest wieloznaczne i nie posiada jednej definicji. Zgodnie z nurtem psychologii społecznej, wsparcie społeczne, to cechy jakościowe związków interpersonalnych, np.

Żywienie dojelitowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

Żywienie dojelitowe oznacza żywienie chorych drogą przewodu pokarmowego z użyciem płynnych diet określanych mianem produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, przeważnie wytworzonych przemysłowo, często o składzie dostosowanym do metabolizmu chorego. Może ono być jedyną metodą odży...

Żywienie pozajelitowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Żywienie pozajelitowe Żywienie pozajelitowe (ż.p) polega na podaniu bezpośrednio do układu krążenia substancji odżywczych w postaci w jakiej są one wchłaniane z przewodu pokarmowego, a więc: aminokwasów, cukrów prostych, kwasów tłuszczowych, elektrolitów, witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczac...

Błonnik - celuloza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

Frakcja nierozpuszczalna błonnika pokarmowego (celuloza, niektóre hemicelulozy, ligniny-w produktach zbożowych grubego przemiału): -pobudza funkcje żucia i wydzielania śliny, -pobudza wydziel...

Diety przemysłowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2037

Diety przemysłowe są mieszaniną przygotowanych w różny sposób naturalnych produktów odżywczych często z dodatkiem substancji, których jest za mało w końcowym produkcie pochodzenia naturalnego np. cystyna, metionina, niektóre witaminy i pierwiastk...

Diety szpitalne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

Diety szpitalne (potrawy są przygotowywane w kuchni szpitalnej, a następnie rozdrabniane do postaci płynnej) Przy przygotowywaniu diety przez kuchnie szpitalną należy pamiętać o: -odpowiednim doborze produktów, by pokrywały zapotrzebowanie organizmu na poszczególne

INDEKS GLIKEMICZNY

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

INDEKS GLIKEMICZNY Klasyfikuje żywność porównując wzrost glikemii po spożyciu 50g określonego produktu spożywczego zawierającego węglowodany, ze wzrostem poziomu glukozy we krwi po spożyciu 50g glukozy. Badania określające indeks glikemiczny poszc...