Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 47

LIFO i FIFO - wyceny towarów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

LIFO i FIFO jest do wyceny towarów: LIFO (last in first out) - liczymy najpierw po cenie towarów które kupiliśmy jako ostatnie a jak je wykorzystamy to liczymy po cenie towarów które kupiliśmy wcześniej FIFO (first in first out) - liczymy najpierw po cenie towarów które kupiliśmy jako pierwsze a ...

Podatek Vat - zadania - Podatek naliczony

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820

Zadanie 1 Oblicz dla kolejnych faz obrotu gospodarczego: podatek naliczony, należny, podatek odprowadzony do US i cenę sprzedaży jeżeli cena bez podatku wynosi: (przyjmujemy założenie, że VAT naliczony w I fazie wynosi 20 oraz stawka VA...

Podstawy rachunkowści

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

Plan zajec 1. Pojecie i struktura rachunkowosci 2. Funkcje rachunkowosci 3. Sprawozdanie finansowe jako produkt systemu rachunkowosci 4. Zródła regulacji prawnych rachunkowosci w Polsce 5. Podstawowy model rachunkowosci • koncepcja własnosciowa • koncepcja jednostki ekonomicznej • koncepcja fundu...

Rachunkowość test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

Wariant I 1. Bilans jest rachunkiem (zestawieniem): a)* środków gospodarczych i źródeł ich powstania b) gospodarczych i przychodów c) środków gospodarczych i efektów działalności jednostki 2. Konta kosztów: a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają...

Zarządzanie jakością ISP UJ - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Roman Batko
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3430

b) klasycy Total Quality Management (TQM) I Philip B. Crosby 1) Definicja jakości: spełnienie wymagań klienta; 2) wymagania określone ilościowo i jakościowo, głównie skupiał się na wymaganiach ilościowych; 3) główny kierunek doskonalenia jakości – produkcja bez defektów „Zero Defects”; 4) ...

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2639

Medioznawstwo dr Rafał Maciąg rok akademicki 2011/201 2 I semestr 08.05.2012r. [teoria mediów a teoria społeczna, tabela, pamiętać !; sztuczna] Trzy podstawowe tezy Mc Luhana (Lister, 2009) Teza przedłużeń (technologia przedłużeniem człowieka) Teza środowiskowa (media „są natura”) Teza przeciw...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

Stylistyka prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz rok akademicki 2012/2013 I semestr 16 października Zakres wykładów: Operacja wypowiedziotwórcza. Ujęcie globalne i sukcesywne. Analiza toku wypowiedzenia według ciągów myślowych i według następczości linearnej System języka. Opozycje langue/parol...

Jakość życia osób przewlekle chorych - prezentacja studenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3087

Definicja wg. WHO Percepcja przez jednostkę jej pozycji w życiu, w kontekście kultury i systemu wartości, w którym żyje i w relacji do zadań, oczekiwań, standardów, zainteresowań. Jest to szeroka koncepcja oceniająca w sposób kompleksowy przez jednostkę jej zdrowia fizycznego, psychicznego, p...

Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2065

Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu WHO Choroba Choroba to przeciwieństwo zdrowia. Jednak współcześnie jej brak nie jest równoznaczny ze zdro...

Kulturowe ideały piękna a zaburzenia odżywiania - prezentacja studenta...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1967

Kulturowe ideały piękna a zaburzenia odżywiania Istnieje wiele definicji piękna ale żadna z nich nie przedstawia czym jest piękno.  Definicja Arystotelesa piękna brzmi: "to, co będąc dobrem jest przyjemne„  Definicja Tomasza z Akwinu brzmi następująco: "to, co podoba się, gdy je...