Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 46

Organizacje oparte na wiedzy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1834

Na przedostatnim wykładzie test + trochę otwartych, 30 min, te same pytania jak wcześniej - wziąć je od śnieżynki, nie ma 3-ciego terminu. Mikuła - organizacje oparte na wiedzy. Orientacja Typ otoczenia Dominująca koncepcja zarządzania Okres dominacji (lata w przybliżeniu) Główny problem G...

Zarządzanie wiedzą test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3206

Przykładowe pytania testowe z przedmiotu "Zarządzanie wiedzą" 1. Przyjęcie orientacji proaktywnej przy realizacji procesów organizacyjnego uczenia się oznacza: a) traktowanie zdarzeń nietypowych jako zagrożenie, b) liczne zn...

Relacje popytu, relacje podaży- zadania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Paweł Najman
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2289

Dla relacji popytu P={(p,q): q=1000-0,5p-0,2p 2 } wyznacz relację odwrotną P -1 i narysuj jej wykres w parach (q,p). Dla relacji podaży wyznacz relację odwrotną S -1 i narysuj jej wykres w parach (q,p). Wyznacz krzywe obojętności gd...

Gospodarowanie zasobami

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
 • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1211

Istota i specyfika zasobów : zasoby - wszystko co pozostaje w dyspozycji przeds i wpływa na jego funkcjonowanie(Stankiewicz), wszystkie elementy materialne i niemat niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji celów. Atrybuty zasobów : mogą być materialne i niemat, mogą być kupowane na rynkach...

Kapitał intelektualny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
 • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2149

Kapital intelektualny oznacza posiadaną wiedzę doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe. Typy kapitału intelektualnego kap. ludzki (podstawowy potencjał org.), kap. organizacyjny (zdolność przekształ...

Badania operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Artur Prędki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2569

Wstęp Kilka słów o przedmiocie Tematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie. Zajmować będziemy się metodami optymaliza cji , służącymi do rozwiązywania problemów...

Analiza SWOT - Opoczno S.A. - przykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2296

Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A. ANALIZA SWOT Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są: marketing i dystrybucja technologia Głównym konkurentem dla „Op...

ANKIETA-STRATEGIE NEGOCJACJI

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Renata Winkler
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1869

Ankieta dotycząca strategii negocjacji (rozwiązywania konfliktów) Ankieta służy do identyfikacji preferowanego sposobu rozwiązywania konfliktów. Z każdej pary  stwierdzeń wybierz (poprzez zakreślenie litery "a" lub "b") to, które w porównaniu z drugim lepiej  opisuje Twoje zac...

test- komunikatywność

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Renata Winkler
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2716

TEST NA KOMUNIKATYWNOŚĆ ANALIZUJE OGÓLNĄ ZDOLNOŚĆ  37  Częste i głośne powtarzanie swojego stanowiska jest na ogół  P  N  72  Poprawna ortografia jest waŜna dla komunikacji pisemnej  P  N    POROZUMIEWANIA SIĘ MENEDśERÓW .  najskuteczniejszym...

Instytucje rynkowe - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2485

Instytucje rynkowe Proces instytucjonalizacji i formalizacji rynku Handel jako główna instytucja rynkowa Leasing jako współczesna instytucja rynkowa Franchising i jego rola we współczesnej gospodarce rynkowej Targi i wystawy gospodarcze Giełdy jako instyt ucje rynkowe Aukcje we współczesnej gospo...