Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 44

Funkcjonowanie i struktura gospodarki narodowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Struktura i funkcjonowanie Gospodarki Narodowej. 1. Powstanie, rozwój i ogólna charakterystyka gospodarki budynkowej 2. Podstawowe elementy gospodarki rynkowej 3. Towar 4. Cena 5. Pieniądz 6. Rynek 7. Podstawowe mechanizmy rynku - ich istota i funkcjonowanie 8. Popyt 9. Podaż 10. Konkure...

Konkurencja doskonała i monopol - Rodzaje rynków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2142

KONKURENCJA DOSKONAŁA I MONOPOL JAKO SKRAJNE STRUKTURY RYNKU Rynek - całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki, w jakich one przebiegają Rodzaje rynków : klasyfikacja w/g przedmiotu obrotu: rynek dóbr konsumpcyjnych rynki czynników pro dukcji: rynek pracy rynek kapitału rynek ziemi...

Mechanizm rynkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1743

Mechanizm rynkowy. Gospodarka rynkowa, rynek, mechanizm rynkowy. W gospodarce rynkowej decydujący wpływ na alokację zasobów mają indywidualne decyzje uczestników rynku a nie decyzje administracyjne, czy też zwyczajowe, wynikające z tradycji. rynek - proces, w którym nabywcy i sprzedawcy określaj...

Mikroekonomia - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1659

Ekonomia to nauka, która analizuje, w jaki sposób społeczeństwo gospodaruje posiadanymi zasobami. Jest nauką o wyborze co, jak i dla kogo wytwarzać. Podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej to: dane liczbowe i modele, w tym model rynku. Rozróżniamy ekonomię pozytywną oraz ekonomię normatywną. EK...

Oligopol - Heterogeniczna konkurencja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

Oligopol oferentów: ustalenie ceny przy heterogenicznej konkurencji. W konkurencji homogenicznej zakładaliśmy, że produkty wytwarzane przez kilku producentów są nierozróżnialne dla nabywców, czyli nie mają oni żadnych preferencji w stosunku do oferentów. Teraz będziemy rozpatrywać przypadek, gdy na...

Teoria podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

TEORIA PODAŻY Nakłady a wielkość produkcji. Funkcja produkcji. funkcja produkcji ↓ czynniki produkcji → zdolności produkcyjne Funkcja produkcji określa zależność zdolności produkcyjnych Q od zaangażowanych w procesie wytwórczym czynników, np. pracy (L) i kapitału (K) Q = F ( K , L ) Zdolności p...

Podstawy mikroekonomii - Źródła danych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

II WARSZTAT EKONOMISTY Ekonomia, tak jak każda nauka wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Ich właściwe wykorzystanie sprawia, iż wiarygodna i czytelna staje się prowadzona analiza. Narzędzia te w większości zapożyczone są z dorobku nauk ścisłych takich jak matematyka, statystyka, inf...

Popyt - Funkcja ceny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

Popyt jest funkcją cen. Zależność zapotrzebowania na jakieś dobro w zależności od ceny tego dobra D - krzywa popytu S - krzywa podaży Cena równowagi rynkowej - kiedy nie występują niedobory lub nadwyżki. Dla ceny (na wykresie) ...

Decyzje konsumenta, teoria użyteczności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU SPIS TREŚCI Zasada maksymalizacji satysfakcji3 Użyteczność całkowita i krańcowa5 Krzywe obojętności konsumenta7 Równowaga konsumenta9 1.Zasada maksymalizacji satysfakcji Jedna z podstawowych teorii, n...

Decyzje konsumenta, krzywa użyteczności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU SPIS TREŚCI Zasada maksymalizacji satysfakcji3 Użyteczność całkowita i krańcowa5 Krzywe obojętności konsumenta7 Równowaga konsumenta9 1.Zasada maksymalizacji satysfakcji Jedna z podstawowych teorii, n...