Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 43

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1323

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Wstęp Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki niemajątkowe między podmiotami o równorzędnym statusie prawnym. Jest ono odrębną gałęzią prawa, zaliczaną do tzw. prawa prywatnego co oznacza, że strony stosunków cywilnoprawnych (np. osoby fizyczne, osob...

Bank centralny - Narodowy Bank Polski

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1127

BANK CENTRALNY Status prawny Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju). Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim . Narodowy bank Polski ma osobowość prawną. Siedzibą NBP ...

Finanse - wzory - PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2394

PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA OPROCENTOWANIE PROSTE ODSETKI, KAPITAŁ KOŃCOWY O - kwota odsetek K O - kapitał początkowy r - stopa % t - czas wykorzystania kapitału (odroczenie płatności) m - liczba podokresów w ciągu roku K N - kapitał końcowy n - liczba okresów naliczania oprocentowania PRZEC...

Międzynarodowy fundusz walutowy - Cele działalności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r. Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny....

Kreatyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Inwentyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Istota i geneza kreatyki Kreatyka w przeciwieństwie do innych metod inwentycznych typu "brainstorming" zakłada wykorzystanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego jako sił napędowych twórczego myślenia. Wykorzystuje się ją najczęściej do znajdowania nowych pomysłów, rozwiązań dla ist...

NASTAWIENIE DO PRACY W ZESPOLE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Inwentyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

NASTAWIENIE DO PRACY W ZESPOLE Typy psychologiczne : 1. Zorientowani na zadania (task-oriented) - samowystarczalni, zdolni, zamknięci, agresywni, lubią współzawodnictwo, niezależni 2. Zorientowani na siebie (self oriented) - niezgodni, dogmatyczni, agresywni, zamknięci, lubią współzawodnictwo, za...

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga - Stopa zysku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga. Model ten wychodzi z krytyki modelu Cournot'a. Zachowuje on wszystkie poprzednie założenia z wyjątkiem tego, że teraz jeden z producentów będzie się zachowywać heteronomicznie (czyli w swojej kalkulacji uwzględnia funkcję reakcji konkurenta, co oznacza, ...

Wstęp do ekonomii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1470

Ojcami ekonomii są: Arystoteles i Ksenofont: Oikos - dom Nomos - prawo }Oznaczało zasady prowadzenia gospodarstwa domowego NAUKA - jest to systematyczne przedstawianie rzeczywistości oparte na logicznie i metodologicznie uzasadnionych regułach Wiedza aspirująca do miana nauki musi posiadać: ...

Podstawowe elementy rynku- popyt, podaż, cena

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RYNKU - POPYTU, PODAŻY I CENY. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI Popyt, podaż i ceny są podstawowymi elementami rynku. Powiązania jakie między nimi zachodzą i ich zależności określane są ogólnie mechanizmem rynkowym lub też mechanizmem popytowo-podażowo-cenow...